Váš košík je prázdny.

Vrátiť sa do obchodu

Rady pri začatí podnikania

Uvažujete nad tým, že začnete podnikať ? Prečítajte si o tom, čo by ste mali vedieť predtým než tak urobíte

1.

Aké sú výhody pre založenie s.r.o. oproti živnosti

Každá má svoje výhody

Hlavnou výhodou na založenie s.r.o. oproti živnosti je, že s.r.o. ručí za svoje záväzky len do výšky základného imania. Teda v prípade, ak by vám pri podnikaní niečo „nevyšlo“ exekútor nemôže siahnuť na váš majetok a majetok vašej rodiny tak ako je to pri živnosti.

Ďalšou výhodou môže byť, že konateľom s.r.o., a teda podnikať s vašou s.r.o. môžete aj bez toho aby ste boli zamestnancom/mali pracovný pomer s vašou s.r.o.. Môžete jednoducho vykonávať funkciu konateľa bez nároku na odmenu. Zárobok s.r.o. si môžete potom vyplácať formou dividend. A teda ako konateľ nebudete musieť platiť odvody.

2.

Aký je rozdiel medzi akciovou spoločnosťou a s.r.o. ?

Akciová spoločnosť je pre naozaj veľké podnikanie

Založenie akciovej spoločnosti je vhodné, keď sa so svojou spoločnosťou chystáte riešiť väčšie a nákladnejšie projekty. Ak sa rozhodnete pre založenie akciovej spoločnosti môžete pre vašu akciovú spoločnosť a projekty ľahšie získať financie, banky sú viac naklonené poskytnúť vám úver a financie môžete získavať aj emisiou akcií (vydaním akcií, ktoré môžu nakúpiť noví akcionári). Založenie akciovej spoločnosti je však komplikovanejší proces ako založenie s.r.o.

Kedy je lepšie mať akciovú spoločnosť a kedy s.r.o. ?

Ktorá je vhodnejšia pre vás ?

Pokiaľ chcete svoje podnikanie len rozbehnúť je lepšie mať s.r.o. Založenie s.r.o. je jednoduchšie a lacnejšie, môžete ju založiť aj ako jediná osoba, kdežto na založenie a.s. budete potrebovať minimálne 4 osoby (aspoň 1 člen predstavenstva a minimálne 3 členovia dozornej rady). Ak sa rozhodnete pre založenie a.s. budete napríklad musieť na rozdiel od s.r.o. zložiť na účet v banke základné imanie, ktoré je pri a.s. v minimálnej výške 25 000€. Výhodou môže byť anonymita akcionárov, čo znamená že v prípade ak a.s. vlastnia aspoň dvaja akcionári, ich mená na rozdiel od s.r.o. nie sú uvedené v žiadnom verejne dostupnom registri. Tak isto pri s.r.o. môže byť maximálne 50 spoločníkov, pri a.s. počet akcionárov nie je obmedzený. Výhodou môže byť rovnako to, že súd neskúma či je zakladateľ vedený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne alebo v zozname daňových dlžníkov.

3.

Aký je rozdiel medzi majiteľom a konateľom s.r.o. ?

Zistite kto je kto

Majiteľom a konateľom s.r.o. môže byť rovnaká osoba/y čo je najbežnejší prípad, ale aj nemusí. Majiteľom s.r.o. je spoločník s.r.o.. Hodnota jeho podielu je vyjadrená v percentách vkladu (základného imania), ktorý do spoločnosti vloží.

Podľa zákona je najnižším vkladom s.r.o. 5000€, ktoré ale nemusíte mať, postačí na to vyhlásenie správcu vkladu. Ak teda chcete byť jediným majiteľom (spoločníkom s.r.o.) s najnižším základným imaním bude váš vlastnícky podiel 100% v hodnote 5000€. Majiteľmi môžu byť, ale aj viaceré osoby, napríklad dve osoby s rovnakým 50% vkladom, do spoločnosti vloží teda 2500€ každá z týchto osôb. Alebo napríklad 4 osoby s rovnakým vkladom 1250€ (25%).

Podiel na základnom imaní samozrejme môže byť rozdelený aj inak ako rovným dielom medzi spoločníkov. Od jeho výšky sa potom zväčša odvíja aj výška podielu na zisku s.r.o. týchto osôb.

Kto je konateľ s.r.o. ?

Konateľ je šéfom s.r.o.

Pod pojmom konateľ s.r.o. rozumieme v podstate „riaditeľa“ spoločnosti. Konateľ môže byť zároveň zamestnancom s.r.o. ale aj nemusí byť. V tom prípade ale nebude dostávať za výkon svojej funkcie mzdu.

Konateľ má oprávnenie konať za s.r.o., teda v podstate jedine on môže podpisovať listiny v mene s.r.o. a zastupovať ju. Samozrejme túto svoju právomoc/časť z nej môže preniesť aj na iné osoby (napr. zamestnancov).

Konateľov jednej s.r.o. môže byť aj viac. V takom prípade je dôležité to aké oprávnenie konať sa dohodne v zakladateľskej listine/spoločenskej zmluve a zapíše do Obchodného registra Slovenskej republiky (ORSR). Znamená to, že v prípade ak je konateľov viacero, môže (ale aj nemusí) sa určiť, že za s.r.o. musí napríklad podpisovať zmluvy každý jeden z konateľov.

Toto je vhodné nastaviť napríklad v prípade, ak sa rozhodnete pre založenie s.r.o. spoločne s nejakou ďalšou osobou a ste povedzme nedôverčivý. Obaja sa stanete konateľmi s.r.o. ale na to, aby bol právny úkon urobený v mene spoločnosti (napr. podpis zmluvy) platný, musia ho podpísať obaja/všetci konatelia.

Ak sa teda v zakladateľskej listine/spoločenskej zmluve dohodne tom, že za s.r.o. musia konať všetci konatelia spoločne a zmluvu za s.r.o. by napríklad podpísal len jeden z konateľov takýto podpis by bol podľa zákona neplatný.

Zároveň ale netreba zabúdať na to, že to v niektorých prípadoch môže spomaliť niektoré procesy (druhý konateľ odíde na dovolenku a pod.).s.r.o. zložiť na účet v banke základné imanie, ktoré je pri a.s. v

4.

Kde všade sa musím po založení s.r.o. prihlásiť ?

Byrokracie ubudlo

Po založení s.r.o. vás za bežných okolností nečaká veľa povinností.

Musíte sa do 30 dní od založenia s.r.o. registrovať na daňovom úrade, čomu sa ale dá predísť, ak už spolu s ohlásením živností (predmetov činnosti s.r.o.) zaškrtnete, aby za vás vybavili aj registráciu na daňovom úrade. Toto určite odporúčame urobiť, robíme to tak aj my, ak si u nás klient objedná založenie s.r.o. pokiaľ nie je vyslovene proti.

Druhou povinnosťou je mať elektronický občiansky preukaz s čipom. Toto je povinnosť každého konateľa s.r.o.. Pomocou tohto preukazu a USB čítačky sa konateľ potom môže prihlásiť do elektronickej schránky svojej s.r.o. na stránke slovensko.sk a komunikovať cez ňu s úradmi.

Štát je povinný zriadiť elektronickú schránku každej s.r.o. do 10 dní od zápisu od Obchodného registra Slovenskej republiky (ORSR). Od 1.7.2017 je povinnosťou každej s.r.o. komunikovať s úradmi len elektronicky prostredníctvom schránky na slovensko.sk.

Ak teda využijete to, že spolu s ohlásením živností (predmetov činnosti s.r.o.) zaškrtnete, aby za vás vybavili aj registráciu na daňovom úrade a máte elektronický občiansky preukaz s čipom nečakajú vás po založení s.r.o. v podstate žiadne povinnosti.