Ako funguje proces zápisu

do registra partnerov verejného sektora