Váš košík je prázdny.

Vrátiť sa do obchodu

Povinnosti pri živnosti

Prečítajte si naše rady a to, aké povinnosti vás čakajú, ak sa rozhodnete pre založenie živnosti.

Aké povinnosti má živnostník ?

Aj živnostník má niekoľko povinností

Živnostník má oproti s.r.o. povinností menej, resp. ich plnenie ak sa rozhodnete pre založenie živnosti a nie založenie s.r.o. je o niečo jednoduchšie.

Povinnosti vyplývajúce zo zákona

Tieto povinnosti je povinný splniť každý živnostník zo zákona, prečítajte si o nich viac.

1.

Registrácia na daňovom úrade

Každý živnostník je povinný registrovať sa na daňovom úrade

Musíte sa do 30 dní od založenia živnosti registrovať na daňovom úrade, čomu sa ale dá predísť, ak už spolu s ohlásením živností zaškrtnete, aby za vás vybavili aj registráciu na daňovom úrade. Toto určite odporúčame urobiť, robíme to tak aj my, ak si u nás klient objedná založenie živnosti pokiaľ nie je vyslovene proti.

2.

Vedenie jednoduchého účtovníctva

Toto zvládne každý z vás

Každý živnostník je povinný viesť si jednoduché účtovníctvo, okrem prípadu ak sa rozhodne viesť svoje účtovníctvo formou paušálnych výdavkov. Ak sa rozhodne viesť svoje účtovníctvo, môže vedením samozrejme poveriť aj niekoho iného (účtovnícku firmu). Nie je to však nič zložité, čo by bežný človek sám nezvládol. Živnostník musí podať daňové priznanie, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy presiahli za posledný kalendárny rok sumu 1 968,68€.

Ako často musí živnostník podávať daňové priznanie ?

Najčastejšie každý rok

Živnostník štandardne podáva daňové priznanie raz za rok, vždy do 31. marca za prechádzajúci kalendárny rok v ktorom podnikal.

3.

Elektronická komunikácia

Elektronická komunikácia je povinná už aj pre živnostníkov

Štát má 10 dní na aktivovanie elektronickej schránky pre živnostníka na slovensko.sk, do tejto schránky sa prihlasuje živnostník cez občiansky preukaz s čipom. Netreba zabúdať na to, že od 1.7.2018 majú všetci živnostníci povinnosť komunikovať s úradmi práve elektronicky, cez elektronickú schránku a rovnakým spôsobom im sú zasielané písomnosti od úradov.

4.

Platenie odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne

Nie každý živnostník musí platiť oba tieto odvody

Každý živnostník je od roku 2017 automaticky po tom ako prebehne založenie živnosti prihlásený ako platiteľ zdravotného poistenia. Musí teda platiť odvody do zdravotnej poisťovne, okrem situácie ak ich zaňho už platí niekto iný (študent, existujúci pracovný pomer popri živnosti). V takom prípade vo výkaze preddavku uvedie sumu 0 €. Čo sa týka odvodov do sociálnej poisťovne, tie nemusí platiť každý živnostník. Po tom ako prebehne založenie živnosti, živnostník nemá povinnosť registrovať sa v sociálnej poisťovni, ale môže tak urobiť, ak chce byť dobrovoľne sociálne poistený. Povinné platenie sociálneho poistenia vznikne potom tým živnostníkom, ktorí za predchádzajúci rok mali zo živnosti príjem 5 724 € a viac.

Nepovinné

Tieto kroky nie sú povinnosťami doslova, nakoľko ich splniť nemusíte. Za určitých okolností vám však môžu vaše podnikanie zjednodušiť.

1.

Založenie bankového účtu

Majte vo svojich príjmoch prehľad

Potom ako dokončíme/te založenie živnosti je vhodné založiť si bankový účet pre vašu živnosť. Toto nie je povinnosť, no vzhľadom na to, že žijeme v čím ďalej viac elektronizovanej dobe je to jednoznačne užitočné a vhodné aj preto, aby ste mali prehľad o platbách, čo vám môže pomôcť aj pri vypĺňaní daňového priznania.

2.

Označenie poštovej schránky živnostníka

Môže ušetriť veľa nepríjemností

Po tom ako vykonáme/te založenie živnosti je veľmi dôležité označiť si aspoň poštovú schránku názvom vašej živnosti. S týmto určite nečakajte, aj napriek tomu, že úrady majú od 1.7.2018 povinnosť komunikovať so živnostníkmi elektronicky môže sa stať, že dôležité písomnosti pošlú poštou, a keby nemáte označenú poštovú schránku môžete zmeškať nejakú dôležitú lehotu.

3.

Registrácia živnostníka pre DPH

Niektorým sa to môže oplatiť

Ak by ste chceli stať platcom DPH môžete o to požiadať daňový úrad. Obnáša to so sebou však mnoho povinností, napríklad ku každej službe ktorú vykonáte budete musieť pripočítať DPH, budete musieť každý mesiac podávať daňové priznanie k DPH. Lákadlom však môže byť napríklad to, že si budete môcť na vašu živnosť kúpiť auto bez DPH.

0
Košík
  • Žiadne produkty v košíku.