Váš košík je prázdny.

Vrátiť sa do obchodu

Registrácia platcu DPH za 349€ s podaním už do 24 hodín a garanciou vrátenia peňazí

Dobrovoľná registrácia na DPH v celej SR s podaním už do 24 hodín. S nami vyriešite všetko online.

Čo je to dobrovoľná registrácia na DPH ?

Podnikateľ môže požiadať o registráciu aj pred dosiahnutím obratu 49 790 €

  • Pred dosiahnutím obratu 49 790 eur môže podnikateľ požiadať o dobrovoľnú registráciu platcu DPH. Týmto pojmom označuje túto registráciu zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH, ktorý upravuje aj postup k jej uskutočneniu.
  • Pred podaním žiadosti o registráciu za platcu DPH vám poskytneme daňové a právne poradenstvo k dosiahnutiu čo najrýchlejšej registrácie platcu DPH.
  • Zabezpečíme podanie a vypracovanie žiadosti o registráciu za platiteľa DPH na príslušnom daňovom úrade vrátane všetkých potrebných podkladov, dokumentov a príloh.
  • Zároveň v rámci celej SR zabezpečíme zastupovanie vašej spoločnosti našou advokátskou kanceláriou pred príslušným daňovým úradom a to počas celého procesu registrácie spoločnosti za platiteľa DPH až po doručenie osvedčenia o registrácii na DPH.
  • V prípade, že by registrácia nebola úspešná vám vrátime 100 % ceny za túto službu.

Postup pri registrácii k DPH

Celý proces registrácie vykonáme za vás, avšak niektoré podklady si bez vašej súčinnosti zabezpečiť nevieme

1.

Vyplnenie elektronického formuláru k registrácii

Po odoslaní objednávky vám zašleme elektronický formulár, ktorý je potrebné vyplniť. Na jeho základe určíme nasledujúci postup pri registrácii a podklady, ktoré si od vás následne vyžiadame.

2.

Telefonická konzultácia (cca. 10 min.)

Na základe vyplneného formuláru si s vami prejdeme detaily formuláru a prípadne si vyžiadame doplňujúce údaje. Výsledkom tejto konzultácie bude zoznam niekoľkých dokumentov, ktoré od vás budeme potrebovať. Nepôjde však o nič zložité a dokumenty, ktoré od vás budeme potrebovať budete s istotou vedieť doložiť bez zbytočných výdavkov a práce navyše, tak aby boli dostačujúce k úspešnej registrácii na platcu DPH.

3.

Príprava potrebných dokumentov a podanie žiadosti o registráciu platcu DPH

1. Zmluva o poskytovaní služieb

K poskytnutiu tejto služby nám bude potrebné zaslať sken podpísanej zmluvy o poskytnutí služby, ktorú vám po zaslaní formuláru k dobrovoľnej registrácii na platiteľa DPH zašleme.

2. Splnomocnenie na zastupovanie

Aby sme vedeli celý proces registrácie k DPH vybaviť za vás, bude nám rovnako potrebné zaslať sken splnomocnenia, v ktorom nás splnomocníte na zastupovanie pred daňovým úradom a na elektronickú komunikáciu potrebnú k podaniu resp. doplneniu žiadosti o registráciu na platiteľa DPH.

3. Doklad o zriadení firemného účtu resp. výpis z účtu

Väčšina dokumentov, ktoré bude k žiadosti potrebné priložiť je do veľkej miery individuálna a závisí od druhu podnikania príp. plánovaného podnikania žiadateľa a stavom jeho príprav. Avšak doklad o zriadení firemného účtu, resp. výpis/y z účtu je v podstate nevyhnutnou prílohou, ktorú od vás budeme k podaniu žiadosti a úspešnej registrácii potrebovať.

4. Dokumenty dohodnuté na základe telefonickej konzultácie

Na základe dôkladného oboznámenia sa s (plánovaným) podnikaním žiadateľa, prípadne stavom príprav na podnikanie navrhneme zoznam dokumentov potrebných k žiadosti o registráciu. Z praxe máme skúsenosť, že tieto dokumenty vie predložiť každý klient a zároveň sú postačujúce k úspešnému vybaveniu žiadosti o registráciu.

5. Podanie žiadosti o registráciu platcu DPH

Po obdržaní dohodnutých dokumentov podávame žiadosť o registráciu vrátane príslušných príloh daňový úrad. Žiadosť je podľa zákona možné podať výlučne elektronicky. Všetky žiadosti pripravujeme a podávame tak, aby po konzultácii s daňovým úradom bola registrácia schválená bez ďalšieho dopĺňania a zdržania.

4.

Vykonanie registrácie a zaslanie osvedčenia o registrácii k DPH

Po absolvovaní vyššie uvedených krokov daňový úrad vykoná podľa zákona najneskôr do 21 dní odo dňa podania žiadosti registráciu na platiteľa DPH. V praxi však máme skúsenosť, že vykonanie registrácie trvá kratšie, približne 2 týždne v závislosti od kraja, v ktorom máte sídlo. Osvedčenie o registrácii za platiteľa DPH (kartička IČ DPH) dostanete najneskôr do 30 dní odo dňa podania žiadosti o registráciu.

Najčastejšie otázky

Najbežnejšie kladené otázky k registrácii platiteľa DPH od našich klientov

Musím zložiť pri registrácii zábezpeku ?

Zábezpeka sa v 99 % prípadov neskladá

Nie. Zo skúseností z posledných rokov nám vychádza, že v 99 % prípadov zloženie zábezpeky daňový úrad nevyžaduje. Zábezpeku daňový úrad stanoví len v prípade, že sa jedná o registráciu tzv. rizikového subjektu. To znamená že konateľ / spoločník dlžia na dani viac ako 1 000€ v inej spoločnosti. Ak takýmto dlžníkom nie ste, nemusíte mať obavu, že by ste museli zložiť zábezpeku.

Ako bude prebiehať zastúpenie pred daňovým úradom ?

Žiadosť o registráciu je možné podať už len výlučne elektronicky

  • Zastupovanie klienta advokátskou kanceláriou počas celého procesu registrácie platiteľa DPH.
  • V rámci Bratislavského kraja prebieha formou osobného zastupovania na daňovom úrade. Ostatné kraje vybavujeme elektronickou formou, príp. aj telefonicky. V prevažnej väčšine prípadov sa nevyžaduje osobná prítomnosť. Jedine DÚ Košice robí miestne zisťovanie, na ktoré vám pripravíme podklady a pracovníci DÚ prídu na adresu sídla spoločnosti, kde musíte byť prítomný, v niektorých prípadoch takto postupuje aj DÚ Žilina.

Ako dlho trvá registrácia na platcu DPH ?

S nami je žiadosť odoslaná už za 24 hodín

  • Žiadosť o registráciu pre daň z pridanej hodnoty odosielame na príslušný daňový úrad najneskôr do 24 hodín od momentu, keď nám zašlete sken alebo foto podpísaných dokumentov.
  • Následne má daňový úrad podľa zákona 21 dní na vykonanie registrácie. V praxi máme skúsenosť, že vykonanie registrácie trvá kratšie, približne 2 týždne v závislosti od kraja, v ktorom máte sídlo. Po vykonaní registrácie vydá žiadateľovi osvedčenie o registrácii pre daň (kartičku s IČ DPH) a pridelí mu identifikačné číslo pre daň. O nič sa teda nemusíte starať, všetko zabezpečíme my a s nami máte istotu, že žiadosť o registráciu a prílohy budú bezchybné.Využitím naších služieb predídete predlžovaniu lehoty na vykonanie registrácie na DPH.
0
Košík
  • Žiadne produkty v košíku.