Váš košík je prázdny.

Vrátiť sa do obchodu

Zápis do registra partnerov verejného sektora advokátskou kanceláriou do 12 hodín už za 199€ online

Vedeli ste o tom, že ak prijímate prostriedky od štátu alebo eurofondov ste v niektorých prípadoch od roku 2017 zo zákona povinný vykonať zápis do RPVS, a teda zapísať si konečného užívateľa výhod vašej s.r.o./podnikania do RPVS ?

Využite služby s nami spolupracujúcej advokátskej kancelárie a vybavte všetko online, s nami je zápis vybavený už do 12 hodín.

Čo je to zápis do registra partnerov verejného sektora ?

Obchodujete so štátom, chcete s ním obchodovať alebo poberať dotácie alebo eurofondy ? Pozor je tu nová povinnosť

Táto novinka je ďalšou povinnosťou pre niektoré s.r.o. a živnostníkov. Od 31.7.2017 si musí podľa tzv. protischránkového zákona každá s.r.o. alebo živnostník, ktorí budú prijímať prostriedky z verejných zdrojov (eurofondy / štátny rozpočet / rozpočet obce) v určitej výške, urobiť zápis do registra partnerov verejného sektora (RPVS), v ktorom bude zapísaný jej konečný užívateľ výhod. Zápis však môže vykonať len tzv. oprávnená osoba, ktorou je podľa zákona iba advokát alebo notár. Tento údaj rovnako ako aj register verejných partnerov je verejne dostupný, (slúži na kontrolu toho kto má finančný prospech z verejných prostriedkov). Po vykonaní zápisu do RPVS si môže verejnosť dohľadať to, ktoré osoby majú z vášho podnikania prospech.

Koľko trvá zápis a kedy vzniká povinnosť zapísať si konečného užívateľa výhod ?

S nami je návrh na zápis odoslaný už za 12 hodín

Nárvh na zápis do registra partnerov verejného sekora odosielame najneskôr do 12 hodín od prijatia objednávky. Následne má súd lehotu 5 pracovných dní, aby registráciu partnerov verejného sektora vykonal. Lehota je vo väčšine prípadov súdom dodržaná. Povinnosť zápisu vzniká všetkým podnikateľom (živnostníkom aj spoločnostiam) pred uzavretím zmluvy, na základe ktorej budú prijímať verejné prostriedky (eurofondy / prostriedky zo štátneho rozpočtu / dotácie) vo výške 100 000 € jednorázovo alebo 250 000 € opakovane.

Kto je konečný užívateľ výhod ?

Bližšie informácie o tom, aké osoby sa do RPVS zapisujú

Je ním len fyzická osoba, ktorá bude mať finančný a majetkový prospech z podnikania (napr. zo živnosti alebo s.r.o.). Najčastejšie je konečným užívateľom výhod každý spoločník v s.r.o. alebo priamo živnostník. V istých špecifických prípadoch ním môže byť aj iná osoba (tichý spoločník/členovia vrcholového manažmentu s.r.o. a pod.).

Od počtu konečných užívateľov výhod v spoločnosti závisí aj cena zápisu, keďže pri viacerých osobách sa zložitosť zápisu zvyšuje.

Prečo sa zapísať do registra partnerov verejného sektora ?

Na koho sa táto povinnosť vzťahuje

Podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora sa registrácia partnerov verejného sektora vzťahuje na všetkých podnikateľov, ktorí obchodujú so štátom / obocou / prijímajú dotácie vo výške aspoň 100 000 € jednorázovo alebo 250 000 € opakovane. Týmto podnikateľom musí oprávnená osoba (len advokát alebo notár) vykonať zápis konečných užívateľov do registra partnerov verejného sektora. V prípade porušenia tejto povinnosti hrozia sankcie pre podnikateľa až do výšky 1 000 000 € a odstúpenie od uzavretej zmluvy, teda aj vrátenie všetkých plnení poskytnutých na základe takejto zmluvy.

Čo ak sa nezapíšem do registra partnerov verejného sektora ?

Sankcie ktoré vám hrozia

Ak by ste nevykonali zápis do registra partnerov verejného sektora (RPVS), súd vám môže uložiť pokutu až do výšky 1 000 000 € a povinnosť vrátiť všetky prijaté finančné prostriedky. Rovnakú pokutu môže súd uložiť ak by údaje pre zápis konečného užívateľa výhod nezodpovedali skutočnosti. Registrácia partnerov verejného sektora by sa aj v tomto prípade považovala za nevykonanú.
0
Košík
  • Žiadne produkty v košíku.