Váš košík je prázdny.

Vrátiť sa do obchodu

Založenie s.r.o. online za 229€ už do 10 dní

Založenie s.r.o. s nami za bezkonkurenčnú cenu, všetko prebieha online, nemusíte nikam chodiť a cena je už vrátane súdneho poplatku.

Prečo riešiť založenie s.r.o. s nami ?

Založte si firmu online za výhodných podmienok

Prvým dôvodom je, že môžete výrazne ušetriť. Naša spoločnosť rieši založenie s.r.o. elektronicky, takže má 50% „zľavu“ zo súdnych poplatkov. Ak by ste riešili založenie s.r.o. listinne len zápis s.r.o. do obchodného registra by vás stál 300€ + každá z voľných živností (predmetov činnosti) ďalších 5€. Pri elektronickom podaní je každá z voľných živností zdarma. V praxi by vás teda založenie s.r.o. vyšlo minimálne 330€.

Ďalším z dôvodov je, že návrh na zápis odošleme do 24 hodín od prijatia objednávky. V neposlednom rade sú tu tiež naše skúsenosti, keď celý proces na založenie s.r.o. ovládame a tým pádom vieme predísť a upozorniť vás na všetky veci pri ktorých by mohol nastať problém so založením vašej s.r.o.

Ako bude prebiehať proces založenia s.r.o. cez našu firmu

Založte si firmu online

U nás je založenie s.r.o. bez starostí. Jednoducho vyplníte formulár, kde uvediete aký názov s.r.o. by ste chceli, vyberiete predmety činnosti vašej spoločnosti, miesto jej sídla, spoločníka/ov a konateľa/ov, uvediete vaše osobné údaje, mená vašich rodičov, aby si úrady vedeli vyžiadať váš výpis z registra trestov.

Čo je k tomu potrebné ?

Na založenie s.r.o. je potrebné vypracovať tieto dokumenty. My ich pre vás pripravíme na mieru a vy ich len podpíšete.

1.

Premyslieť meno vašej spoločnosti

Meno spoločnosti sa nesmie zhodovať s inou spoločnosťou, ktorá je zapísaná v obchodnom registri.

2.

Vybrať sídlo vašej spoločnosti

Každá s.r.o. musí mať svoje sídlo. Sídlo s.r.o. môžete mať u seba doma, v prenajatej nehnuteľnosti a pod.. Na toto sa však vyžaduje súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo nájomnú zmluvu. Sídlo vašej spoločnosti je však verejný údaj, a teda nie každý môže mať záujem, aby bola napríklad jeho domáca adresa takýmto spôsobom zverejnená. V takom prípade odporúčame využiť služby nášho virtuálneho sídla.

3.

Výber predmetov podnikania a ohlásenie živností

Každá s.r.o. musí mať vybraté svoje predmety podnikania, t.j. oblasti v ktorých chce podnikať. Zoznam týchto predmetov nájdete tu. Následne na založenie s.r.o. žiada okresný úrad, odbor živnostenského podnikania o vydanie živnostenského oprávnenia k týmto predmetom podnikania. Prílohou tejto žiadosti musí byť zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva spomínaná v prvom kroku bodu 4.

4.

Vypracovanie zakladateľských dokumentov

S.r.o. musí mať vypracované zakladateľské dokumenty. Tie pozostávajú z:

1. Zakladateľská listina/Zakladateľská zmluva

Ak založenie s.r.o. zakladajú viacerí spoločníci je nutné vypracovať zakladateľskú zmluvu. Ak spoločnosť zakladá jeden človek, je nutné vypracovať zakladateľskú listinu. Súčasťou tohto dokumentu musí byť určenie konateľa/ov, určenie spoločníka/ov, výška základného imania spoločnosti, určenie správcu vkladov.

2. Súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo nájomná zmluva

Tento dokument je nutné predložiť na to, aby ste preukázali že vaša s.r.o. bude mať kde sídliť. Spolu s týmto súhlasom je nutné predložiť list vlastníctva. Ak takúto možnosť nemáte, odporúčame využiť služby nášho virtuálneho sídla.

3. Vyhlásenie správcu vkladu

Na založenie s.r.o sa v zakladateľskej listine alebo zakladateľskej zmluve sa určí kto bude správcom vkladu. Obyčajne ním býva jeden zo spoločníkov. Táto osoba vyhlási, že základné imanie spoločnosti bolo splatené.

4. Podpisový vzor konateľa s.r.o.

Pred tým ako sa človek stane konateľom spoločnosti je nutné, aby bol vypracovaný jeho podpisový vzor, ktorý je zaslaný obchodnému registru. Tento podpis musí byť overený notárom.

5. Vyhlásenie jediného spoločníka

Toto vyhlásenie je nutné vypracovať len v prípade ak spoločnosť zakladá jediný človek. Vyhlasuje v ňom, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach. V prípade ak spoločnosť zakladajú viacerí spoločníci, nie je nutné takéto vyhlásenie vypracovať.

6. Súhlas správcu dane a Sociálnej poisťovne

Od 1.9.2018 na založenie s.r.o. nepotrebujete súhlas správcu dane, ani sociálnej poisťovne, teda aspoň vo väčšine prípadov. Ak by ste ale mali podlžnosti voči správcovi dane alebo sociálnej poisťovni, súd založenie s.r.o. odmietne. Vtedy je jedinou možnosťou dlhy uhradiť a doložiť súhlas správcu dane resp. Sociálnej poisťovne. Dlhy v zdravotnej poisťovni nie sú prekážkou na založenie s.r.o.

To všetko pre vás dokážeme vypracovať my už od 229€

K tomu budeme potrebovať vaše splnomocnenie, ktorým nás splnomocníte, aby sme za vás podali všetky potrebné dokumenty na živnostenskom úrade a vykonali zápis do Obchodného registra Slovenskej republiky (ORSR).

5.

Zápis do Obchodného registra Slovenskej republiky

Ak sme prešli všetkými týmito krokmi, môžeme podať návrh na založenie s.r.o. do Obchodného registra Slovenskej republiky teda ORSR. Prílohou tohto návrhu sú všetky vyššie spomínané zakladateľské dokumenty a osvedčenie o živnostenskom oprávnení.

6.

Registrácia na daňovom úrade

Tento krok si môžete výrazne uľahčiť, ak už v 3. kroku spolu s ohlásením živností (predmetov činnosti s.r.o.) zaškrtnete, aby za vás vybavili aj registráciu na daňovom úrade. V prípade, ak tak neurobíte je nutné do 30 dní od zápisu s.r.o. do obchodného registra zaregistrovať spoločnosť na daňovom úrade.

7.

Aktivácia elektronickej schránky na slovensko.sk

Štát má 10 dní na aktivovanie elektronickej schránky pre založenú s.r.o. na slovensko.sk, do tejto schránky sa prihlasuje konateľ spoločnosti cez občiansky preukaz s čipom. Netreba zabúdať na to, že od 1.7.2017 majú všetky právnické osoby (napr. s.r.o.) povinnosť komunikovať s úradmi práve elektronicky, cez elektronickú schránku a rovnakým spôsobom im sú zasielané písomnosti od úradov.

Ako dlho trvá založenie s.r.o. ?

S nami založíte s.r.o. najrýchlejšie

Tento proces sa skladá z viacerých lehôt. V teórii má zo zákona okresný úrad, odbor živnostenského podnikania lehotu 3 dní na vydanie živnostenského osvedčenia, súd má lehotu 2 dni na zápis do obchodného registra, hovoríme tu ale o pracovných dňoch. V praxi sú tieto lehoty najmä zo strany súdov často porušované, a to obzvlášť v Bratislavskom kraji, kde je tento súd enormne vyťažený a personálne poddimenzovaný.

V praxi teda tento proces trvá minimálne 10 pracovných dní a mnohé konkurenčné spoločnosti zavádzajú svojich klientov, keď sľubujú kratšie lehoty. My však podávame všetky návrhy do 24 hodín, takže robíme všetko preto, aby bola s.r.o. založená najrýchlejšie.

Musím zložiť základné imanie s.r.o. ?

Stačí len písomné vyhlásenie

Nie. Táto otázka býva veľkým strašiakom predtým ako sa pre založenie s.r.o. rozhodnete, ale nemá byť prečo. Od 1. januára 2016 nie je nutné zložiť základné imanie s.r.o.. Postačuje písomné vyhlásenie správcu vkladu, (čo býva spravidla rovnaká osoba ako vlastník s.r.o.) že základné imanie bolo splatené, v praxi ho ale mať nemusíte. Nepotrebujete teda žiadnych 5000€ (to je najnižšia možná výška základného imania) na založenie s.r.o..

Naše referencie

Spoločnosti, ktoré s nami spolupracujú