Váš košík je prázdny.

Vrátiť sa do obchodu

Zápis rodného čísla spoločníka do obchodného registra online za 79€ bez ďalších poplatkov (oslobodenie od súdneho poplatku pri zápise rodného čísla a dátumu narodenia spoločníka/ov od 01.12.2022 skončilo)

Zapísanie rodného čísla spoločníka/ov už do 24 hodín od odoslania objednávky. Stačí vám len počítač, nepotrebujete žiadny elektronický podpis ani čítačku na občiansky preukaz.

Na koho sa povinnosť zápisu rodného čísla do obchodného registra vzťahuje ?

Táto povinnosť sa vzťahuje na všetky s.r.o. založené skôr ako 01.10.2020

Zápis rodného čísla spoločníka /ov do obchodného registra je od 01.10.2020 novou povinnosťou pre všetky s.r.o. okrem tých, ktoré boli založené 01.10.2020 a neskôr. Od tohto dátumu sa tento údaj stal povinnou náležitosťou pri zápise do obchodného registra.

Podľa nášho názoru sa nejedná o najšťastnejšiu povinnosť, čo však nič nemení na tom, že podnikatelia ju budú musieť splniť. V prípade nesplnenia tejto povinnosti zákonodarca dokonca hrozí sankciami – a to pokutou až do výšky 3 310 €, ktorú súd uloží fyzickej osobe oprávnenej konať v mene právnickej osoby (zväčša teda konateľovi s.r.o.).

S nami však pri splnení tejto povinnosti ušetríte, keďže všetko vybavíme za vás a vy môžete tento čas venovať vášmu podnikaniu, dokonca máme pri elektronickom podaní 50 % zľavu z každého súdneho poplatku. Cena za zápis rodného čísla je 79 € vrátane súdneho poplatku pri ľubovoľnom počte spoločníkov s.r.o. Rovnako vám ušetríme čas, ktorý by ste strávili študovaním tejto povinnosti prípadne prípravou dokumentov k jej splneniu. Jednoducho nás na zápis rodného čísla spoločníkov vašej s.r.o. splnomocníte, bez nutnosti navštíviť notára, keďže nie je potrebné osvedčiť podpis.

Návrh na zápis rodného čísla podáme na súd už za 24 hodín od odoslania objednávky, keďže pohotovo reagujeme na všetky prijaté objednávky.

V neposlednom rade vzhľadom na to, že sme v tejto oblasti profesionáli sme zárukou skúseností a toho, že celý proces prebehne hladko, bez akýchkoľvek problémov, keďže s takýmito návrhmi pracujeme denne. Rovnako vám vieme poradiť so všetkými otázkami ohľadom akýchkoľvek ďalších zmien v obchodnom registri.

Dokedy si musí s.r.o. túto povinnosť splniť ?

Zápis rodného čísla všetkých spoločníkov musí zabezpečiť konateľ s.r.o. najneskôr do 30.09.2022

Zákon stanovuje, že konatelia s.r.o. musia zabezpečiť zápis rodného čísla spoločníka /ov najneskôr do 30.09.2022. Ak konateľ spoločnosti do tohto dátumu nezabezpečí tento zápis, hrozí mu pokuta až do výšky 3 310 €, ktorú súd uloží priamo jemu ako fyzickej osobe a nie spoločnosti ako právnickej osobe. Aby ste vybavili túto povinnosť čo najefektívnejšie, vieme vám z našich skúseností odporučiť spojiť tento zápis s ešte nejakou inou zmenou v obchodnom registri. Nakoľko v rámci jedného súdneho poplatku môžete vykonať aj viacero zmien – napríklad mnohí konatelia a spoločníci v obchodnom registri nemajú zapísanú aktuálnu adresu trvalého bydliska. Prípadne sa vždy môže hodiť rozšírenie predmetu činnosti o niektorú z voľných živností, nemyslíte ?

Ako prebieha proces zápisu rodného čísla spoločníka ?

Prečítajte si viac o tom čo od vás budeme potrebovať. Je to naozaj jednoduché.

Aké dokumenty od vás potrebujeme k zápisu rodného čísla do obchodného registra ?

S nami k zápisu rodného čísla stačí podpísať plnomocenstvo.

Do formulára, ktorý vám zašleme po odoslaní objednávky uvediete len osobné údaje spoločníka/ov, teda meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, dátum narodenia a rodné číslo. 

My následne pripravíme plnomocenstvo, v ktorom nás splnomocníte na zápis rodného čísla jedného alebo viacerých spoločníkov s.r.o. Toto plnomocenstvo podpíšete a jeho sken nám odošlete na email, osvedčenie podpisu nie je potrebné.

Rovnako pri využití našich služieb nepotrebujete žiadnu čítačku na občiansky preukaz ani elektronický podpis, všetko vybavíme za vás.

Prečo budeme potrebovať všetky tieto údaje ?

Zásady ich spracovania

Vaše osobné údaje budeme potrebovať na účely zápisu rodného čísla spoločníkov s.r.o. do obchodného registra. Tieto údaje sú pre zápis rodného čísla spoločníkov nevyhnutné a bude s nimi naložené čisto diskrétne a v súlade so zásadami spracovania osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (GDPR).

Naše referencie

Spoločnosti, ktoré s nami spolupracujú