Váš košík je prázdny.

Vrátiť sa do obchodu

Koncesia na prevádzkovanie taxislužby do 24 hodín za 249€ bez ďalších poplatkov online

Na vykonávanie taxi prepravy je potrebné získať koncesiu na prevádzkovanie taxi služby

Využite naše služby a vyriešte všetko online. Žiadosť o vydanie koncesie podáme do 24 hodín

Čo je to koncesia na taxislužbu ?

Presnejšie sa jedná o koncesiu na prevádzkovanie taxislužby

 • Aby ste mohli prevádzkovať / vykonávať taxislužbu je potrebné získať koncesiu na prevádzkovanie taxislužby (je to v podstate licencia pre taxi). Týmto pojmom označuje túto licenciu zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, ktorý upravuje aj postup k jej získaniu.
 • Koncesiu je potrebné mať udelenú pre každé vozidlo, ktoré vykonáva taxislužbu. Bez nej nemožno vozidlo na taxislužbu používať (ak ju však raz máte udelenú, prípadnú zmenu vozidla už dosiahnete ľahko).
 • Pri výkone taxislužby bez koncesie vám hrozí pokuta až do výšky 15 000 €.
 • Zabezpečíme vám vydanie koncesie, vypracujeme všetky potrebné dokumenty, uhradíme poplatky a podáme žiadosť o jej vydanie na príslušnom úrade.

Čo k tomu od vás potrebujeme a čo musíte spĺňať ?

Postačujú odfotené dokumenty, ktoré vám pošleme na podpis emailom. Zákon zároveň definuje niekoľko podmienok pre vydanie koncesie.

 • Od vás potrebujeme len sken, prípadne odfotený technický preukaz vozidla, ktoré bude do koncesie zapísané. Ak nie ste jeho vlastníkom, zabezpečíme v cene tejto služby aj vypracovanie zmluvy medzi vami a vlastníkom vozidla tak, aby auto do koncesie mohlo byť zapísané (od roku 2019 už pre vozidlo neplatí žiadne vekové obmedzenie, stačí aby malo aspoň 5 miest na sedenie).
 • Následne vypracujeme všetky potrebné dokumenty k podaniu žiadosti o vydanie koncesie (splnomocnenie, zmluvu na preukázanie vzťahu k vozidlu, predpripravíme žiadosť) tie nám zašlete naskenované, prípadne odfotené emailom (podpisy nemusia byť overené).
 • Osoba, ktorá žiada o vydanie koncesie nemusí byť držiteľom preukazu vodiča taxislužby, zodpovedá len za to, že ten kto bude vodičom vozidla zapísaného v jej koncesii, bude preukaz vodiča taxislužby mať.

Takže vy len vyplníte formulár s vašimi osobnými údajmi nevyhnutnými k podaniu žiadosti a podpíšete nami vypracované dokumenty, ktoré je k žiadosti potrebné priložiť. Všetko tak zvládnete bez nutnosti niekam chodiť a my koncesiu na prevádzkovanie taxislužby vybavíme za vás.


Žiadateľ o vydanie koncesie na prevádzkovanie taxislužby musí spĺňať tieto podmienky:

 • Bezúhonnosť (platí aj pre konateľa v prípade ak o koncesiu žiada s.r.o.), prípadné odsúdenie musí byť zahladené.
 • Musí byť spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu.
 • Musí mať aspoň jedno vlastné vozidlo, alebo prenajaté vozidlo, alebo vozidlo na lízing alebo požičané vozidlo.
 • Musí mať trvalý pobyt, miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky alebo v inom členskom štáte EÚ.

Koncesia sa udeľuje na desať rokov, ak žiadateľ nepožiada o kratší čas platnosti koncesie.

Prečo si koncesiu na prevádzkovanie taxislužby zabezpečiť ?

Okrem splnenia zákonnej povinnosti predídete aj pokutám

 • Je to vaša zákonná povinnosť
 • Ak by ste vykonávali taxi prepravu bez tejto licencie, môže vám byť uložená pokuta až do výšky 15 000 €

Ďalšie pokuty upravuje zákon o cestnej doprave.

Koľko trvá vydanie koncesie na prevádzkovanie taxislužby ?

S nami je žiadosť odoslaná už za 24 hodín

 • Žiadosť o vydanie koncesie na prevádzkovanie taxislužby odosielame na príslušný okresný úrad najneskôr do 24 hodín od momentu, keď nám zašlete sken alebo foto podpísaných dokumentov.
 • Následne má okresný úrad podľa zákona 30 dní na jej vydanie. V praxi máme skúsenosť, že vydanie trvá kratšie, približne 1-3 týždne v závislosti od okresu, v ktorom máte sídlo. Po vydaní koncesie vás okamžite informujeme. O nič sa nemusíte starať, všetko zabezpečíme my a máte s nami istotu, že žiadosť bude bezchybná, čím predídete predlžovaniu lehoty na vydanie koncesie.

Je cena za vybavenie koncesie konečná a čo všetko obsahuje ?

V cene sú zarátané všetky poplatky spojené s vydaním koncesie

V cene tejto služby pre vás zabezpečíme:

 • Vydanie koncesie na prevádzkovanie taxislužby.
 • Vypracovanie všetkých potrebných dokumentov k žiadosti a podanie žiadosti o vydanie koncesie na prevádzkovanie taxislužby na príslušný okresný úrad.
 • Správne poplatky za vydanie koncesie a dokumentov, ktoré je potrebné k žiadosti priložiť sú už zarátané v cene.
 • Cena je teda konečná a nemôže sa nijakým spôsobom navýšiť.
0
Košík
 • Žiadne produkty v košíku.