Váš košík je prázdny.

Vrátiť sa do obchodu

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov do 24 hodín za 199€ bez ďalších poplatkov online

Potrebujete sa zapísať do zoznamu hospodárskych subjektov ?

Využite naše služby a vyriešte všetko online. S nami zápis vybavíte už do 24 hodín.

Čo je to zápis do zoznamu hospodárskych subjektov ?

Zoznam hospodárskych subjektov vedie Úrad pre verejné obstarávanie a zápis v ňom vám podstatne zjednoduší účasť v rôznych súťažiach resp. verejných obstarávaniach

Ak ste sa už niekedy zúčastnili nejakého verejného obstarávania, iste viete, že v každej súťaži je potrebné preukázať splnenie podmienok osobného postavenia. Jedná sa spolu o približne osem dokladov, ktoré musí uchádzač resp. subdodávateľ predložiť v každej súťaži. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov nahrádza nutnosť predkladania týchto dokladov, takže ich uchádzač / subdodávateľ nemusí po dobu 3 rokov od vykonania zápisu vo verejnom obstarávaní predkladať. Hlavným účelom zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov je teda zníženie byrokracie pri účasti vo verejných obstarávaniach. Vykonanie tohto zápisu je rovnako podmienkou pre obchodovanie na elektronickom trhovisku (EKS).

Koľko trvá zápis do zoznamu hospodárskych subjektov ?

S nami je návrh na zápis odoslaný už za 24 hodín

Nárvh na zápis do zoznamu hospodárskych subjektov odosielame najneskôr do 24 hodín od prijatia objednávky. Následne má Úrad pre verejné obstarávanie ako správca tohto zoznamu lehotu 15 dní, aby zápis vykonal. Vykonanie zápisu však vo väčšine prípadov trvá kratšie, z praxe máme skúsenosť, že vykonanie zápisu ÚVO trvá približne týždeň. Po vykonaní zápisu vás okamžite informujeme, že ste do zoznamu hospodárskych subjektov boli zapísaný.

Aké dokumenty je potrebné predložiť k zápisu ?

Všetky dokumenty k zápisu vybavíme za vás

Všetky dokumenty k zápisu (výpis z obchodného registra/živnostenského registra, potvrdenia o tom, že firma nie je v likvidácií, konkurze či reštrukturalizácií, potvrdenia o nedoplatkoch na daňovom úrade, výpis z registra trestov štatutárov a firmy, potvrdenia zo všetkých zdravotných poisťovní a potvrdenie zo sociálnej poisťovne) si zaobstaráme sami.

Vy len vyplníte formulár s vašimi resp. firemnými údajmi nevyhnutnými k zápisu a podpíšete plnomocenstvo (bez nutnosti osvedčiť podpis), v ktorom nás splnomocníte k vybaveniu týchto potvrdení a zápisu za vás. Všetko tak zvládnete bez nutnosti niekam chodiť a my celý zápis vybavíme za vás.

Prečo sa zapísať do zoznamu hospodárskych subjektov ?

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov so sebou prináša mnohé výhody

Prvou z výhod je, že počas trojročnej doby platnosti zápisu nie je potrebné preukazovať splnenie podmienky účasti k osobnému postaveniu. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je rovnako podmienkou k obchodovaniu na elektronickom trhovisku (EKS). A v neposlednom rade zápis jednoznačne v praxi zvyšuje dôveryhodnosť uchádzača resp. subdodávateľa v súťažiach, nakoľko vo väčšine prípadov je znakom toho, že podnikateľ, ktorý je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov sa už v minulosti uchádzal o nejakú zákazku.

Je cena za vykonanie zápisu konečná ?

V cene sú zarátané všetky poplatky spojené so zápisom

V našej cene za zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je už zarátaný správny poplatok za zápis a všetky poplatky za vydanie dokumentov, ktoré je potrebné priložiť k návrhu na zápis. Cena je teda konečná a nemôže sa nijakým spôsobom navýšiť, zápis je platný 3 roky bez akýchkoľvek ďalších poplatkov.

0
Košík
  • Žiadne produkty v košíku.