Aký je rozdiel medzi zápisom do RPVS a zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov ?

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov nahrádza po dobu 3 roky povinnosť preukazovať splnenie podmienok osobného postavenia vo verejnom obstarávaní. Týmto spôsobom teda dokáže uľahčiť uchádzanie sa o verejné zákazky, či už priamo vo verejnom obstarávaní alebo aj pri obchodovaní na elektronickom trhovisku (EKS). K obchodovaniu v EKS je dokonca zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podmienkou. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov (ďalej aj len „ZHS“) je teda potrebné vykonať spravidla ešte predtým ako sa o nejakú zákazku vôbec budete uchádzať. O tom, ktoré potvrdenia konkrétne nahrádza zápis v ZHS sa môžete dočítať v tomto článku na našom webe.

Naopak, zápis do registra partnerov verejného sektora (ďalej aj len „RPVS“) je spravidla potrebné zabezpečiť až v prípade ak uchádzač prípadne aj jeho subdodávateľ vo verejnom obstarávaní (súťaži) uspeje a bude prijímať prostriedky z verejných zdrojov (napr. štátny rozpočet, rozpočet obcí alebo eurofondy a iné) vo výškach resp. limitoch stanovených zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. Tieto limity sa dajú veľmi zjednodušene popísať tak, že musí ísť aspoň o 100 000 € pri jedno rázovom finančnom plnení alebo 250 000 € pri opakovaných plneniach, avšak situácia nemusí byť vždy taká jednoduchá a zo skúsenosti z praxe sa stretávame s tým, že verejní obstarávatelia vyžadujú vykonanie zápisu do RPVS aj v prípadoch, keď sa tieto limity nenaplnia. Bližšie sme o týchto limitoch písali v iných článkoch na našom blogu.

Okrem účelu týchto zápisov sa tieto zápisy líšia aj v tom, že zapísať do registra partnerov verejného sektora môže spoločnosť, resp. podnikateľa len advokát alebo notár a ten následne za správnosť tohto zápisu zodpovedá. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov takúto podmienku neobsahuje a môže si ho po doložení všetkých potrebných potvrdení vykonať spoločnosť, príp. podnikateľ aj v rámci vlastných kapacít.

Nad rámec informácií k zoznamu hospodárskych subjektov uvádzame, že zápis v ZHS nemá nič spoločné a nijako nenahrádza povinnosť zápisu do RPVS. Tieto registre sú odlišné, nie sú medzi sebou žiadnym spôsobom prepojené ani od seba závislé. Rovnako to platí aj naopak, teda zápis v RPVS nenahrádza zápis do ZHS.

Dúfame, že vám tento článok aspoň trochu objasnil základné rozdiely medzi zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov a zápisom do registra partnerov verejného sektora. V prípade ak sa potrebujete zapísať do zoznamu hospodárskych subjektov a nemôžete si dovoliť tráviť čas vybavovaním potvrdení, ktoré treba k zápisu priložiť alebo zápis do ZHS potrebujete vybaviť čo najskôr využite našu službu zápis do zoznamu hospodárskych subjektov.

Rovnako budeme radi ak využijete služby našej renomovanej advokátskej kancelárie na registrácia partnerov verejného sektora v prípade ak potrebujete vykonať zápis do registra partnerov verejného sektora za skvelú cenu už do 12 hodín od odoslania objednávky.