Entries by

Aké výhody má DPH registrácia ?

DPH registrácia je mnohými podnikateľmi žiadaná, ale sú aj podnikatelia, ktorí sa jej chcú vyhnúť. Má teda svoje výhody aj nevýhody, ktoré sme podrobnejšie analyzovali v našom predchádzajúcom článku na tému komu sa oplatí byť platcom DPH. V tomto článku sa podrobnejšie zameriame na výhody, ktoré registrácia prináša. 1) Možnosť odpočtu DPH: Jednou z najväčších výhod je možnosť si DPH odpočítať. Znamená to, že […]

Prečo je potrebné pre zrušenie s.r.o. zložiť preddavok na likvidáciu ?

Zrušenie s.r.o. je spojené so zložením preddavku na likvidáciu. Preddavok je pomerne nepopulárnym inštitútom a mierne komplikuje proces likvidácie. Ako však v tomto článku vysvetlíme, väčšinou k tomu nie je žiadny dôvod. Mnohí podnikatelia sa snažia „všemožne“ vyhnúť tomu, aby tento preddavok museli zložiť do notárskej úschovy tak ako to vyžaduje zákon. Likvidácia však bez zloženia preddavku nemôže prebehnúť! Rozumieme, že […]

Aké sú riziká pre lacné virtuálne sídlo v Bratislave ?

Virtuálne sídlo v Bratislave je populárna služba, ktorú podnikatelia čím ďalej viac využívajú. Dôvody pre ich využitie môžu byť rôzne, či už sa jedná o menších podnikateľov, ktorí nemajú stabilné miesto odkiaľ svoje podnikanie vykonávajú alebo prostriedky na kúpu alebo prenájom podnikateľských priestorov. Častým dôvodom pre výber virtuálneho sídla je taktiež ochrana vlastného majetku, nakoľko v prípade ak máte sídlo firmy vo svojej nehnuteľnosti […]

Prečo musí zrušenie s.r.o. trvať 6 mesiacov ?

Zrušenie s.r.o. (likvidácia) je komplexný proces zahŕňajúci 15-20 právnych a administratívnych úkonov potrebných k jej úspešnému dokončeniu. Dokončením likvidácie je s.r.o. vymazaná z obchodného registra a navždy zaniká. Mnohí podnikatelia „nie sú nadšení“ z toho, že likvidácia s.r.o. trvá pomerne dlhú dobu. Má to však svoje opodstatnené dôvody. Podľa Obchodného zákonníka je likvidátor povinný bezodkladne po vstupe do likvidácie zverejniť v obchodnom vestníku oznámenie o vstupe do likvidácie. […]

Zoznam voľných živností v roku 2024

Zoznam voľných živností vydáva Ministerstvo vnútra takmer každý rok na svojej webovej stránke. Voľná živnosť je druh predmetu činnosti, ktorý môžete vykonávať bez preukazovania splnenia akýchkoľvek ďalších podmienok (ako napr. vzdelanie, prax a podobne). Pre rok 2024 obsahuje zoznam voľných živností 73 voľných živností, pod ktoré spadá drvivá väčšina oblastí v ktorých je možné v SR […]

Ako získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy ?

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v oblasti cestnej dopravy je povinnou prílohou každej žiadosti o vydanie povolenia na nákladnú dopravu / licencie na medzinárodnú nákladnú dopravu / tzv. eurolicencie na nákladnú dopravu nad 2,5 tony.  Podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave musí mať každá firma alebo živnostník, ktorý chce získať povolenie na nákladnú dopravu / licenciu na medzinárodnú nákladnú dopravu / eurolicenciu […]

Prestížna adresa v srdci Bratislavy ako kľúč k úspechu

Sídlo vašej firmy na prestížnej adrese je vždy výhodná investícia, ktorá sa vám veľmi ľahko vráti! V dnešnej dobe, keď je obraz a dôveryhodnosť firmy jednou z najdôležitejších vlastností, vám ponúka naše virtuálne sídlo na exkluzívnej adrese v Bratislave, vo výškovej budove Panorama City pri Eurovei významnú výhodu. Práve takáto adresa dodá vašej firme dôveryhodnosť a profesionálny imidž, čo […]

Komu sa oplatí byť platcom DPH ?

Rozhodnutie byť platca DPH je zásadným rozhodnutím pri podnikaní. Tak ako iné rozhodnutia aj toto má svoje výhody aj nevýhody. Zo skúseností si však dovolíme tvrdiť, že len málo podnikateľov, ktorí sa rozhodli stať platcom DPH, toto rozhodnutie neskôr zmenili alebo ľutovali.  Základnou a najhlavnejšou výhodou je možnosť odpočtu dane z pridanej hodnoty, čo môže znížiť daňové zaťaženie vašej firmy […]

Ako si dať založenie s.r.o. do nákladov ?

Z právneho (a účtovného) hľadiska vzniká s.r.o. dňom kedy je zapísaná do obchodného registra. Od tohto dňa si napríklad môžete založiť v banke účet a uhrádzať z neho všetky náklady, ktoré vám (firme) vznikajú. Vzhľadom na to, že väčšina podnikateľov nezakladá s.r.o. veľmi často, mnohí netušia, že do nákladov si môžu dať aj výdavky, ktoré im vznikli predtým ako s.r.o. existovala. Ide o náklady […]

Ako sa vyhnúť plateniu daňovej licencie ?

Pravdepodobne ste v posledných týždňoch zachytili informáciu, že od roku 2024 bude znovu zavedená tzv. daňová licencia alebo minimálna daň pre s.r.o., ktoré nevykonávajú žiadnu činnosť. Skončí sa tým pomerne pohodlný stav, kedy s vlastníctvom s.r.o. neboli spojené takmer žiadne náklady (azda okrem nákladov na účtovníka, ktorý raz za rok podal daňové priznanie). Daňová licencia však nie je úplnou novinkou, […]