Ako dlho trvá zmena v sro ?

Zmena v sro je potreba, ktorá počas podnikania stretne drvivú väčšinu firiem. Zmena v sro môže vyzerať rôzne, avšak medzi najbežnejšie patrí: Zmena sídla, rozšírenie (alebo zúženie) predmetu činnosti, zmena konateľa, zmena spoločníka alebo zmena obchodného mena (názvu) s.r.o.

V minulosti bolo vykonávanie zmien v s.r.o. pomerne náročným procesom, ktorý si vyžadoval dostatok prípravy a času. Avšak vzhľadom na to, že od roku 2020 sa všetky návrhy na zápis zmien podávajú výlučne elektronicky, proces vykonávania zmien v s.r.o. sa v posledných rokoch o niečo zjednodušil, zrýchlil a zjednotil.

Výlučne elektronickému podávaniu návrhov na zápis zmien do obchodného registra totiž predchádzalo niekoľko rokov „dualizmu“, počas ktorých bolo možné návrhy podávať elektronicky aj listinne. To však malo za následok určitú nejednotnosť v tom, že vyšší súdni úradníci (ktorí zmeny do obchodného registra podľa zákona zapisujú) museli spracovávať časť listinných podaní a časť elektronických podaní.

Od 1. októbra 2020 prišlo teda k zásadnej zmene a všetky návrhy, ktorými sa na súd (do obchodného registra) zmeny podávajú musia byť výlučne elektronické. To malo okrem iného znamenať aj zrýchlenie tohto procesu, keďže bolo verejne známe, že zápis do obchodného registra vo väčšine krajov trvajú oveľa dlhšie oproti zákonom stanovenej lehote 2 pracovných dní.

K zrýchleniu však neprišlo okamžite, keďže počas celého roku 2020 aj 2021 trvala pandémia COVID-19 a zároveň boli registrové súdy zavalené státisícmi návrhov na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra, čo bola novozavedená povinnosť, ktorú si museli splniť všetky firmy najneskôr do 31.12.2019. Vyšší súdni úradníci následne počas celého roka 2020 (a na niektorých súdoch aj 2021) postupne tieto návrhy na zápis konečného užívateľa výhod zapisovali.

Po tomto období bola od roku 2021 zavedená nová legislatívna povinnosť pre všetky firmy a to dopĺňanie dátumov narodenia a rodných čísiel spoločníkov do obchodného registra najneskôr do 30. septembra 2022. Tá po mohutnej kritike prebehla sčasti automatizovane, ale zďaleka nie pre všetky firmy. Takže pre splnenie tejto povinnosti boli podané ďalšie desiatky tisíc návrhov na zápis do obchodného registra, čo opäť znamenalo enormnú záťaž pre registrové súdy.

Z praxe však máme skúsenosť, že od druhej polovice roku 2023 (po skončení pandémie a zapísaní nárazovo podaných návrhov na zápis vyplývajúcich z vyššie uvedených legislatívnych povinností) býva zapísaná takmer každá zmena v sro v zákonom stanovenej lehote 2 pracovných dní. Samozrejme, sú kraje (napríklad Bratislavský alebo Košický), ktoré musia zapisovať oveľa vyšší počet návrhov, čo má za následok, že zápis zmeny trvá o pár dní dlhšie. K tejto lehote je ešte potrebné prirátať približne 3 pracovné dni, ktoré súdu zvykne trvať spárovanie platby za súdny poplatok. Keď to však porovnáme so stavom z predošlých rokov, zmeny v s.r.o. bývajú zapísané pomerne rýchlo.

Užitočný tip: Ak platbu za súdny poplatok uskutočníte platobnou kartou, bude platba spárovaná okamžite, čím si ušetríte spomínané 3 pracovné dni!

V prípade ak máte záujem o zmeny v s.r.o. s podaním už do 24 hodín, využite našu službu a garantujeme vám, že sa postaráme o to, aby bola najrýchlejšie zapísaná vaša zmena v sro.