Zmena obchodného mena s.r.o. v roku 2024

Zmena názvu s.r.o., je jedným z najvýznamnejších momentov počas fungovania každej spoločnosti. Aj taký zdanlivý detail, ako názov vašej s.r.o. môže pomôcť vášmu podnikaniu a maximalizovať váš zisk. Práve preto je pri zmene obchodného mena s.r.o. najdôležitejší prvý krok – tým je výber toho správneho mena pre vašu spoločnosť. Názov by nemal byť identický alebo podobný názvom, ktoré vo vašich zákazníkoch/klientoch môžu vyvolať nejaké negatívne emócie.

V tomto článku sa však viac ako na výber správneho názvu zameriame na praktickú stránku tejto zmeny, teda jej realizáciu v obchodnom registri. Z tohto hľadiska je najskôr dôležité preveriť, či vami zvolený názov s.r.o. nie je zhodný s už skôr zapísaným názvom niektorej inej s.r.o. Takéto overenie môžete vykonať na stránke www.orsr.sk v sekcii vyhľadávanie podľa obchodného mena, kde zadáte vami zvolený nový názov s.r.o. Ak na webovej stránke obchodného registra spoločnosť s rovnakým názvom nenájdete, váš nový názov s.r.o. je v poriadku (samozrejme treba ešte dohliadnuť na to, aby váš názov neobsahoval napríklad vulgarizmy, ochranné známky príp. iné nemorálne prvky, ktoré ako napovedá zdravý rozum obsahovať nemôže).

O samotnej zmene názvu s.r.o., môže rozhodnúť len valné zhromaždenie. To znamená, že na to, aby súd v obchodnom registri zmenil obchodné meno vašej s.r.o., je potrebné predložiť mu zápisnicu z valného zhromaždenia alebo rozhodnutie jediného spoločníka (v jednoosobovej s.r.o. vykonáva ten pôsobnosť valného zhromaždenia), v ktorých je takáto zmena schválená. Podľa obchodného zákonníka pri tejto zmene podpisy na týchto dokumentoch osvedčovať netreba, takže návštevy notára ste ušetrení.

Ak bude toto podanie k zmene obchodného mena realizovať niekto iný ako konateľ spoločnosti, je potrebné vyhotoviť ešte plnomocenstvo, v ktorom konateľ splnomocní vybranú osobu na tento úkon. Vzhľadom na to, že od 01.10.2020 musia byť realizované všetky podania do obchodného registra elektronicky, je potrebné obe tieto prílohy naskenovať a podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom osoby, ktorá bude realizovať podanie. Súdne poplatky v 50 % výške z pôvodnej sumy ostávajú nezmenené. Súdny poplatok k tejto zmene bude teda stáť 50 €.

Dúfame, že sme vám aspoň trochu pomohli pri realizácii zmeny obchodného mena v obchodnom registri. V prípade ak potrebujete poradiť alebo to skrátka radšej necháte na niekoho iného, neváhajte a využite našu službu zmena obchodného mena.