Ohlásenie živnosti s.r.o. elektronicky v roku 2024

Na úvod jedno upozornenie, tento postup slúži len pre tých, ktorí majú elektronický občiansky preukaz s čipom, aktivovanú elektronickú schránku a nainštalovaný všetok nevyhnutný software dostupný na webe slovensko.sk v sekcii na stiahnutie.

Prvým krokom je spustiť korektnú službu, k tomu sa dostaneme, že na slovensko.sk v pravom krajnom stĺpci klikneme na ikonu „Nájsť službu.“ Následne do riadku „Názov elektronickej služby“ napíšeme živnosť a systém by nám mal ponúknuť službu s názvom „Ohlasovanie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti – právnická osoba.“ Následne môžeme vidieť zoznam jednotlivých okresných úradov, na ktorých je služba dostupná. Je potrebné nájsť príslušný okresný úrad podľa okresu v ktorom má vaša s.r.o. sídlo.

Následne klikneme na ikonu s názvom „Služba“ a otvorí sa nám formulár rozdelený do šiestich krokov. Jeho vyplnenie nie je nič ťažké, zvládnuť by to mal každý. Nižšie sa vám pokúsime poradiť aké údaje je potrebné vyplniť v nasledujúcich krokoch.

1) Žiadateľ – v tomto kroku vypĺňame osobné údaje žiadateľa, teda osoby, ktorá je na web slovensko.sk prihlásená so svojím občianskym preukazom s čipom. Môže to byť buď konateľ s.r.o. pre ktorú chceme živnosť ohlásiť alebo aj splnomocnená osoba, ktorá doloží v poslednom kroku tohto formulára plnomocenstvo na túto činnosť.

2) Podnikateľský subjekt – tu vyplníme názov a sídlo s.r.o. pre ktorú žiadame vydanie nového živnostenského osvedčenia, žltý riadok s názvom splnomocnenec v tuzemsku na doručovanie 99 % spoločností nezaškrtáva.

3) Štatutári – tu je nevyhnutné vyplniť osobné údaje štatutárov (zväčša konateľov) spoločnosti, pre ktorú chceme nové živnosti ohlásiť. V kolónke spôsob konania vypĺňame spôsob konania štatutára zapísaného do obchodného registra (napr. konateľ koná samostatne / konatelia konajú spoločne a i.). Dajte si pozor je potrebné vyplniť údaje všetkých štatutárov (konateľov) ktorých daná spoločnosť má ak je ich viac, nestačia údaje len jedného.

4) Ostatné údaje – v tejto sekcii väčšina firiem nevypĺňa nič, avšak nemusí to platiť. V prípade ak sa chystáte ohlásiť remeselnú / viazanú živnosť je do prvého riadku potrebné akým spôsobom preukazujete odbornú spôsobilosť. Druhý riadok sa vypĺňa len v prípade ak chcete vyžiadať osvedčenie o živnostiach pre s.r.o., ktorá ešte nie je zapísaná v obchodnom registri. V tom prípade je tu nevyhnutné vypísať akým dokumentom preukazuje táto ešte nezapísaná s.r.o. skutočnosť, že môže sídliť na danej adrese.

5) Predmety podnikania – tak a sme v časti kvôli ktorej ste pravdepodobne celý tento postup začali. Tu je potrebné vybrať buď voľné živnosti o ktoré máte záujem alebo remeselné/viazané, prípadne ich kombináciu. Stačí ich celkom jednoducho „vyklikať.“ V prípade ak v zozname neviete nájsť názov činnosti o ktorú máte záujem a aj napriek tomu sa domnievate, že by osvedčenie pre ňu mal okresný úrad vydať, môžete kliknúť na hociktorú inú živnosť a vo vypísanom boxe jej názov zmazať a prepísať ho na názov vami požadovanej činnosti.

6) Vyhlásenie – a sme na konci, to však neznamená, že môžeme tento krok podceniť. Práve tento krok je možno najdôležitejším z celého formulára. Je potrebné zo zobrazených možností zaškrtnúť aké prílohy prikladáme (najčastejšie pôjde zrejme o plnomocenstvo, pri remeselných alebo viazaných živnostiach doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť príp. súhlas zodpovedného zástupcu). Nakoniec zaškrtneme políčko s vyhlásením, že všetky údaje sú pravdivé. Pred podpisom môžeme kliknúť na tlačidlo skontrolovať, ktoré nám preverí správnosť vyplnenia formulára, ak je všetko v poriadku klikneme na tlačidlo podpísať. Spustí sa nám softvér stiahnutý z webu slovensko.sk na podpísanie formulára.

Následne vyberieme ešte prílohy podania, pôjde teda o súbory ktoré sme zaškrtli, že k podaniu pripájame, avšak nie vždy máme možnosť zaškrtnúť každú z príloh, ničoho sa však neobávajte a ak si myslíte, že je správne aby bola pripojená priložte ju aj tak. Každá z týchto príloh musí byť rovnako podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom. V prípade ak máte prílohu len vo formáte pdf, priložte ju a následne kliknite na tlačidlo podpísať.

Následne už stačí len kliknúť na tlačidlo odoslať a vyčkať cca. 3 pracovné dni kým vám do vašej elektronickej schránky príde osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Po tohtoročnom vynovení platformy na ohlasovanie živnosti hodnotíme veľmi kladne skutočnosť, že už netreba vypisovať mená rodičov na účely zabezpečenia výpisu z registra trestov. Ďalšou výbornou správou je to, že formuláre pre ohlásenie živností či už pre právnické alebo fyzické osoby viete približne od júna spustiť aj cez iný webový prehliadač ako Internet Explorer. Áno, sme si vedomí, že tí ktorí s tým do dnešného dňa skúsenosť nemali nám zrejme nebudú veriť, ale naozaj až do roku 2020 bolo realitou, že ohlásenie živnosti ste nevedeli vykonať cez iný operačný systém ako Windows a navyše pri jeho novších verziách ste si museli „doinštalovať“ prehliadač Internet Explorer.

Dúfame, že sme vám aspoň pomohli pri rozširovaní predmetu činnosti vašej spoločnosti. V prípade ak si neviete poradiť sami alebo to skrátka radšej necháte na niekoho iného neváhajte a využite našu službu rozšírenie predmetu podnikania s.r.o.