Komu sa oplatí byť platcom DPH ?

Rozhodnutie byť platca DPH je zásadným rozhodnutím pri podnikaní. Tak ako iné rozhodnutia aj toto má svoje výhody aj nevýhody. Zo skúseností si však dovolíme tvrdiť, že len málo podnikateľov, ktorí sa rozhodli stať platcom DPH, toto rozhodnutie neskôr zmenili alebo ľutovali. 

Základnou a najhlavnejšou výhodou je možnosť odpočtu dane z pridanej hodnoty, čo môže znížiť daňové zaťaženie vašej firmy alebo živnosti. To je výhodou najmä pre podnikateľov ktorí nakupujú tovar alebo služby s DPH a predávajú ich ďalej. V praxi sa jedná najmä o podnikateľov, ktorí pôsobia v odvetví stavebníctva, priemyslu, dopravy, prípadne iných podnikateľov, ktorí sú súčasťou reťazca, v ktorom sú platení od iných podnikateľov (platcov DPH). Ak za váš tovar / službu platí najčastejšie podnikateľ, ktorý je platcom DPH, je pre vás registrácia určite vhodná.

Modelovým príkladom môže byť napríklad podnikateľ pôsobiaci v stavebníctve alebo doprave. V prípade ak nebudete platcom DPH, bude to znamenať, že za stavebný materiál, vozidlo alebo pohonné hmoty, ktoré k svojmu podnikaniu nevyhnutne potrebujete, budete musieť „zbytočne“ zaplatiť DPH. Pričom váš konkurent, ktorý je platcom DPH si bude môcť DPH vo výške 20 % odpočítať, čo znamená, že bude mať nižšie náklady ako vy – podnikateľ, ktorý nie je platcom DPH.

Na druhej strane je potrebné uviesť, že ako podnikateľ – platca DPH, musíte rátať s o niečo vyššou administratívnou záťažou. Administratíva spočíva najmä v tom, že musíte (resp. váš účtovník) každý mesiac, prípadne kvartál, podávať daňové priznania k DPH. Výhodou tejto záťaže však je, že vás „prinúti“ mať väčší poriadok v účtovných dokladoch a faktúrach, vďaka čomu vám odpadne starosť s prípravou podkladov za celý rok pri podávaní daňového priznania k dani z príjmu.

Ako sme však už naznačili, registrácia na platcu DPH nie je vhodná pre každého. Pre podnikateľov, ktorí nakupujú tovar alebo dodávajú služby subjektom, ktorí platcom DPH nie sú, nemusí byť registrácia výhodná. Preto je potrebné, predtým ako sa rozhodnete, zvážiť všetky aspekty. Ak však chcete, aby vaše podnikanie rástlo, môže vám registrácia k DPH výrazne pomôcť (keďže všetci podnikatelia s obratom nad 49 970 € majú zákonnú povinnosť byť platcom DPH) nájsť nových obchodných partnerov, pre ktorých sa vďaka registrácii stanete „atraktívnejšími.“ Registrácia vám tiež pomôže zvýšiť dôveryhodnosť vašej firmy alebo živnosti, pretože zákazníci a obchodní partneri často vnímajú subjekty registrované k DPH ako stabilnejšie a serióznejšie.

V tomto článku sme sa vám snažili poskytnúť komplexný pohľad na to, pre koho je registrácia platcu DPH vhodná a aké sú jej hlavné výhody a nevýhody. V prípade ak máte záujem o našu službu registrácia platcu DPH s podaním už do 24 hodín, neváhajte a využite naše služby!