Ako si dať založenie s.r.o. do nákladov ?

Z právneho (a účtovného) hľadiska vzniká s.r.o. dňom kedy je zapísaná do obchodného registra. Od tohto dňa si napríklad môžete založiť v banke účet a uhrádzať z neho všetky náklady, ktoré vám (firme) vznikajú. Vzhľadom na to, že väčšina podnikateľov nezakladá s.r.o. veľmi často, mnohí netušia, že do nákladov si môžu dať aj výdavky, ktoré im vznikli predtým ako s.r.o. existovala. Ide o náklady nazývané „výdavky spojené so vznikom s.r.o.

Podľa § 64 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník môže s.r.o. po svojom vzniku prevziať výdavky, ktoré súvisia s jej vznikom, z ktorých sú zaviazaní zakladatelia alebo konatelia. Jedná sa najmä o všetky náklady, ktoré zaplatíte za založenie s.r.o., teda súdne poplatky, odmenu právnikom, poplatky za overenie podpisov alebo poplatky za získanie oprávnení na podnikanie. Nemôže sa však jednať o akékoľvek iné výdavky – napríklad kúpu hnuteľných alebo nehnuteľných vecí a pod. (z účtovného hľadiska teda náklady na krátkodobý alebo dlhodobý majetok).

Ako nepriamo vyplýva z tohto ustanovenia, v ideálnom prípade je potrebné uviesť vo fakturačných údajoch alebo faktúre niektorého z budúcich konateľov / majiteľov. To platí aj pri objednávke založenia s.r.o. cez náš web, po pridaní do košíka, kliknite na tlačidlo „skontrolovať a objednať“ a do fakturačných údajov vyplňte fyzickú osobu – budúceho konateľa s.r.o. Tým pádom vám zašleme faktúru vystavenú na meno konateľa, ktorú si vaša budúca s.r.o. bude môcť dať do nákladov, tým pádom ušetríte a na konci roka zaplatíte nižšiu daň!

Mnohí podnikatelia, ktorí o tomto nemajú vedomosť, robia chybu a vo fakturačných údajoch sa pokúšajú vyplniť údaje ich budúcej (ešte nezaloženej) s.r.o. Takáto faktúra by však bola chybná a nemohli by ste si ju dať do nákladov. Neurobte túto chybu, ktorá vás môže stáť aj niekoľko stoviek eur na vyššej dani!

Dúfame, že vám tento článok pomohol. Využite našu službu založenie s.r.o. s podaním už do 24 hodín a podnikajte už o pár dní!