Ako sa vyhnúť plateniu daňovej licencie ?

Pravdepodobne ste v posledných týždňoch zachytili informáciu, že od roku 2024 bude znovu zavedená tzv. daňová licencia alebo minimálna daň pre s.r.o., ktoré nevykonávajú žiadnu činnosť. Skončí sa tým pomerne pohodlný stav, kedy s vlastníctvom s.r.o. neboli spojené takmer žiadne náklady (azda okrem nákladov na účtovníka, ktorý raz za rok podal daňové priznanie).

Daňová licencia však nie je úplnou novinkou, nakoľko v rokoch 2014 – 2017 na Slovensku už existovala. Vláda ako dôvod jej opätovného zavedenia uvádza zlý stav verejných financií. Čo však v prípade ak ste konateľom alebo majiteľom s.r.o., ktorá nevykonáva žiadnu činnosť a nechcete v najbližších rokoch platiť stovky až tisícky eur takpovediac za nič?

Ponúkajú sa vám 2 možnosti, tou prvou je, že s.r.o. prevediete na nejakú inú osobu, ktorá má záujem o jej kúpu a plánuje v najbližšom čase podnikať. Výhodou tohto riešenia je, že prevod firmy je pomerne rýchly (zápis zmien na súde trvá 2-3 týždne v závislosti od kraja, v ktorom má s.r.o. sídlo) a o niečo menej nákladný. Za nevýhodu však považujeme najmä skutočnosť, že takýmto predajom „stratíte nad s.r.o. kontrolu“ a neviete do budúcnosti ovplyvniť akým spôsobom bude podnikať. Aj v prípade ak kupujúceho poznáte, nie je zaručené, že ju kupujúci v budúcnosti nepredá inej, menej dôveryhodnej osobe. Ak sa „zbavíte“ s.r.o. týmto spôsobom existuje riziko, že sa v budúcnosti môže dostať do nesprávnych rúk a vy ako predchádzajúci majiteľ budete musieť chodiť napríklad vypovedať na políciu. Ďalším môže byť riziko zlej reputácie, keď sa majiteľom alebo konateľom v budúcnosti stane napríklad osoba s pochybnou minulosťou. Kvôli verejne dostupným údajom a histórii v obchodnom registri môžete byť spájaný s touto pochybnou osobou, ktorá pôsobí v rovnakej firme v akej ste pôsobili vy. Prípadne sa po prevode s.r.o. na novú osobu, môže zo samotného kupujúceho stať menej seriózna osoba, akou sa pôvodne zdal byť.

Druhou možnosťou je definitívne ukončenie činnosti, respektíve zrušenie s.r.o. Aby mohla byť s.r.o. zrušená, je potrebné aby prešla tzv. likvidáciou. Likvidácia je zákonom stanovený postup kombinujúci viacero právnych a administratívnych krokov. Podľa zákona musí byť s.r.o. v likvidácii 6 mesiacov, aby mohla byť zrušená (vymazaná z obchodného registra). To znamená, že celý tento proces až do výmazu s.r.o. z obchodného registra trvá 6-7 mesiacov. V porovnaní s prvou spomínanou možnosťou sa jedná o komplikovanejší a o niečo nákladnejší proces. Ak sa však obrátite na odborníkov, ktorí sa tejto oblasti venujú, nemáte dôvod sa niečoho obávať a likvidáciu vykonajú za vás. V prípade ak sa rozhodnete pre túto možnosť, bude pre vás nespornou výhodou to, že sa v budúcnosti nemusíte obávať problémov, ktoré môžu byť s predajom s.r.o. spojené, keďže likvidáciou je s.r.o. definitívne zrušená a vymazaná z obchodného registra.

Napokon je ešte potrebné uviesť, že likvidácia je možná len pri s.r.o., ktoré nie sú zadlžené. V prípade ak je s.r.o. zadlžená a chcete ju definitívne zrušiť a vymazať z obchodného registra, musí prejsť konkurzným konaním, ktoré je v praxi veľmi zdĺhavé a trvá niekoľko rokov.

Dúfame, že vám tento článok pomohol objasniť možnosti ako sa vyhnúť zbytočnému plateniu za daňovú licenciu. Ak ste sa rozhodli s.r.o. previesť, budeme radi ak využijete naše služby zmeny v s.r.o. V prípade ak máte záujem o likvidáciu bez starostí s podaním už do 24 hodín, môžete využiť našu službu zrušenie s.r.o.