Prípadová štúdia: Ako sme klientovi pomohli vyhnúť sa pokute 5 000€ počas daňovej kontroly

Z dôvodu viazania mlčanlivosťou nemôžeme poskytnúť konkrétne informácie o našom klientovi, no vedenie účtovníctva u nás môže vyzerať aj takto:

Naša firma sa v spolupráci s renomovanou advokátskou kanceláriou zaoberá poskytovaním komplexných služieb v oblasti účtovníctva a daňového poradenstva. Zároveň dohliadame na to, aby naši klienti podnikali v súlade so všetkými daňovými predpismi. Tento prípad popisuje, ako sme pomohli nášmu novému klientovi, realitnej spoločnosti ABC s.r.o., predísť pokute vo výške 5 000 €, ktorá jej hrozila v dôsledku daňovej kontroly.

Boli sme oslovení a prizvaní k riešeniu tejto situácie krátko pred koncom lehoty na podanie daňových priznaní. Spoločnosť ABC s.r.o. sa ocitla v situácii, keď daňový úrad inicioval kontrolu jej účtovníctva. Kontrola odhalila potenciálne chyby v daňovom priznaní, čo mohlo viesť k vysokým pokutám a poškodeniu dobrého mena a reputácie firmy. Spoločnosť ABC s.r.o. nás požiadala o pomoc s cieľom riešiť tieto problémy a predísť možným sankciám.

Vzhľadom na závažnosť situácie sme okamžite zapojili našu partnerskú advokátskou kanceláriu, ktorá sa špecializuje na daňové právo. Okamžite sme zorganizovali potrebné stretnutia s klientom, aby sme presne pochopili rozsah problému a možných nesprávností. Spoločne sme začali revíziu všetkých dokumentov, ktoré mali byť kontrolované a predložené. Naším cieľom bolo ešte pred kontrolou daňovým úradom identifikovať a opraviť všetky nesprávnosti, ako aj pripraviť potrebnú obranu pred zistením nejakého porušenia.

Po dôkladnej revízii sme identifikovali niekoľko kľúčových oblastí, kde došlo k chybám, vrátane nesprávneho zaúčtovania daňovo odpočítateľných položiek a nekorektného výpočtu odpisov. Na základe našich zistení sme vypracovali podrobné správy a spoločne s advokátskou kanceláriou sme ich predložili daňovému úradu, čím sme zdôraznili proaktívne kroky klienta a vôľu na jeho strane k náprave týchto chýb.

Daňový úrad sa po prehodnotení predložených dokumentov a našich vysvetlení, rozhodol neuložiť žiadnu pokutu! Klient sa tak vyhol potenciálnej pokute 5 000 €, čo mu umožnilo zachovať finančnú stabilitu, dobrú reputáciu na trhu a vybudoval si dôveru v naše služby.

Tento prípad ukazuje význam spojenia odborných účtovných služieb s právnym poradenstvom pri riešení zložitých účtovných / daňových výziev. Naša spolupráca s advokátskou kanceláriou priniesla spoločnosti ABC s.r.o. nielen úsporu finančných prostriedkov, ale aj zvýšenie povedomia o dôležitosti profesionálne vedeného účtovníctva.

Máte obavy z daňových kontrol alebo potrebujete zabezpečiť, aby vaše podnikanie spĺňalo všetky legislatívne požiadavky? Zabezpečíme, aby boli vaše daňové a ekonomické povinnosti správne vykazované a ochránime vás pred prípadnými pokutami!