Námietka proti odmietnutiu vykonania zápisu do obchodného registra

Vypracovanie a podanie za 59€ do 24 hodín od objednania