Aké sú riziká pre lacné virtuálne sídlo v Bratislave ?

Virtuálne sídlo v Bratislave je populárna služba, ktorú podnikatelia čím ďalej viac využívajú. Dôvody pre ich využitie môžu byť rôzne, či už sa jedná o menších podnikateľov, ktorí nemajú stabilné miesto odkiaľ svoje podnikanie vykonávajú alebo prostriedky na kúpu alebo prenájom podnikateľských priestorov. Častým dôvodom pre výber virtuálneho sídla je taktiež ochrana vlastného majetku, nakoľko v prípade ak máte sídlo firmy vo svojej nehnuteľnosti a vašej firme by vznikli dlhy, exekútor vám môže siahnuť na veci / vybavenie vašej nehnuteľnosti!

Na Slovensku, ale aj Bratislave sú stovky poskytovateľov virtuálnych sídiel. Od väčších firiem až po malých, neoverených poskytovateľov. Poskytovateľa si však treba dobre preveriť. V prípade ak to neurobíte (a myslíte to s podnikaním vážne), môže to mať závažný dopad na výšku vašich tržieb, ale aj úspech podnikania ako taký!

Prvým z rizík môže byť tzv. reputačné riziko, ak si zvolíte adresu, ktorá je známa ako virtuálne sídlo, môže to v očiach vašich obchodných partnerov a zákazníkov / potencionálnych obchodných partnerov a zákazníkov (ale napríklad aj úradov) vzbudzovať nedôveru, vďaka čomu môžete stratiť časť tržieb. Preto klientom dlhodobo odporúčame zvoliť si pre virtuálne sídlo adresu, na ktorej nesídlia tisícky firiem s často pochybnou povesťou. Rozdiely v cenách za tieto sídla sú často v pár desiatkach eur za rok, čo určite nestojí za stratu tržieb v tisíckach eur.

Ďalším rizikom, ktoré sa týka najmä malých poskytovateľov je, keď priestory, v ktorých virtuálne sídlo poskytujú nevlastnia. To pre vás znamená takmer „stálu hrozbu“ toho, že si budete musieť sídlo vašej firmy zo dňa na deň nedobrovoľne meniť, nakoľko subjekt, ktorý sídlo poskytuje v nehnuteľnosti, ktorú nevlastní nad ňou nemá kontrolu.

Pri lacnom virtuálnom sídle rovnako riskujete, že služba od takéhoto poskytovateľa bude neprofesionálna, čo sa môže prejaviť najmä neskorým / žiadnym oznamovaním zásielok alebo problémom v komunikácii s takýmto neovereným poskytovateľom. V dôsledku toho sa vám ľahko môže stať, že obchodnému partnerovi neuhradíte včas faktúru, ktorú vám poštou zašle alebo nestihnete dôležitú lehotu stanovenú úradom alebo inou inštitúciou.

Z týchto dôvodov klientom (vám) vždy odporúčame, aby ste si sídlo vybrali od poskytovateľa s dostatkom referencií, ktorý ho neposkytuje „pre každého,“ ale aby ste si radšej priplatili pár desiatok eur za rok, ktoré sa vám ľahko prejavia nárastom tržieb! V prípade ak nechcete zažívať vyššie uvedené riziká a chcete virtuálne sídlo, ktoré vašej firme zvýši dôveryhodnosť a prestíž (a nie naopak), využite naše virtuálne sídlo v Bratislave.