Prečo je potrebné pre zrušenie s.r.o. zložiť preddavok na likvidáciu ?

Zrušenie s.r.o. je spojené so zložením preddavku na likvidáciu. Preddavok je pomerne nepopulárnym inštitútom a mierne komplikuje proces likvidácie. Ako však v tomto článku vysvetlíme, väčšinou k tomu nie je žiadny dôvod. Mnohí podnikatelia sa snažia „všemožne“ vyhnúť tomu, aby tento preddavok museli zložiť do notárskej úschovy tak ako to vyžaduje zákon. Likvidácia však bez zloženia preddavku nemôže prebehnúť!

Rozumieme, že prirodzenou snahou každého podnikateľa je šetrenie finančných prostriedkov. Avšak v prípade preddavku na likvidáciu o peniaze neprídete, nakoľko ako už z názvu tohto inštitútu vyplýva – jedná sa len o preddavok. Preddavok vám (osobe, ktorá ho zloží do notárskej úschovy) notár vráti v plnej výške hneď po ukončení likvidácie s nami.

Výška preddavku na likvidáciu je stanovená Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 193/2020 Z. z. na sumu 1500 €. Parlament výšku preddavku nezmenil ani po 01.04.2024, od kedy sa zvýšila väčšina súdnych a správnych poplatkov. Pri likvidácii s nami teda zložíte preddavok na likvidáciu do notárskej úschovy u ľubovoľného notára v Slovenskej republike a ten vám tento preddavok vráti po skončení likvidácie (ktorá musí podľa zákona trvať 6 mesiacov).

Zmyslom preddavku na likvidáciu je, aby sa zabezpečila odmena likvidátora a náhrada jeho výdavkov. Toto najmä v minulosti spôsobovalo problém, keďže firmy smerujúce do likvidácie majú často minimálny resp. žiadny majetok. Stávalo sa, že nemali dostatok prostriedkov na vyplatenie odmeny likvidátora, kvôli čomu nemohla byť likvidácia ukončená a nastávala bezvýchodisková situácia. Aby takéto situácie nenastávali, štát zaviedol tento preddavok, ktorý je považovaný niektorými podnikateľmi za „strašiaka“ pri likvidácii. Ako sme však vysvetlili, nie je na to žiadny dôvod!

Ak preddavok na likvidáciu nezložíte, likvidácia z právneho hľadiska nezačne. Pre zápis vstupu do likvidácie do obchodného registra a pre zverejnenie oznámenia o vstupe do likvidácie v obchodnom vestníku je totiž potrebné doložiť zápisnicu od notára potvrdzujúcu zloženie preddavku na likvidáciu. Takže bez zloženia preddavku na likvidáciu nemôžete s.r.o. zrušiť.

Ak sa rozhodnete pre likvidáciu s nami, musíte splniť len 2 podmienky: a) vaša firma nemôže byť zadlžená; b) musíte zložiť preddavok na likvidáciu u ktoréhokoľvek notára (ten vám preddavok vráti v plnej výške po skončení likvidácie).

My vám zabezpečíme likvidáciu s.r.o. bez starostí s podaním do 24 hodín, pripravíme za vás všetky dokumenty, vykonáme všetky kroky potrebné k likvidácii a zabezpečíme výmaz vašej firmy z obchodného registra. Využite našu službu zrušenie s.r.o.