Aké výhody má DPH registrácia ?

DPH registrácia je mnohými podnikateľmi žiadaná, ale sú aj podnikatelia, ktorí sa jej chcú vyhnúť. Má teda svoje výhody aj nevýhody, ktoré sme podrobnejšie analyzovali v našom predchádzajúcom článku na tému komu sa oplatí byť platcom DPH. V tomto článku sa podrobnejšie zameriame na výhody, ktoré registrácia prináša.

1) Možnosť odpočtu DPH: Jednou z najväčších výhod je možnosť si DPH odpočítať. Znamená to, že DPH zaplatenú za tovar a služby, môžete odpočítať od DPH, ktorú ste povinní odviesť štátu z predaja vášho tovaru alebo služieb. Vďaka tomu môžete dosiahnuť výrazné zníženie daňového zaťaženia, zlepšiť cash flow vašej firmy a používať produkty bez platenia DPH (napr. auto, mobilný telefón alebo pohonné hmoty).

2) Dôveryhodnosť a lepšie postavenie na trhu: Ak ste / stanete sa platcom DPH, bude vaša firma už len samotným týmto krokom považovaná za dôveryhodnejšiu. Je to spôsobené aj tým, že podávanie daňových priznaní k DPH so sebou prináša istú zodpovednosť a stabilitu, ktorá je prejavom toho, že ste serióznym obchodným partnerom. Iné firmy zároveň často uprednostňujú obchodných partnerov, ktorí sú platcami DPH, pretože to umožňuje aj im využívať výhody spojené s odpočtom DPH.

3) Obchodovanie so zahraničnými partnermi / na zahraničnom trhu: Ak plánujete pôsobiť aj na zahraničnom trhu je registrácia k DPH často v podstate nevyhnutnosťou. V rámci EÚ platia špecifické pravidlá pre cezhraničné obchody medzi platcami DPH, ktoré vám môžu značne uľahčiť administratívu a znížiť náklady na DPH pri exporte. Zároveň vám to umožní účtovať DPH podľa pravidiel príslušnej krajiny a využívať mechanizmy ako reverse-charge.

4) Viac možností pre získanie kapitálu: Firmy registrované k DPH sú (ako sme už uviedli) vnímané ako stabilnejšie a dôveryhodnejšie, čo vám môže pomôcť pri získavaní podnikateľských úverov alebo iných foriem financovania. Banky a iné finančné inštitúcie často považujú registráciu k DPH za indikátor väčšej finančnej zrelosti a záväzku, ktorý im signalizuje, že firma je spoľahlivým partnerom, ktorý si bude schopný plniť svoje záväzky voči nej.

5) Vyššia flexibilita pri cenotvorbe: Ak je vaša firma platcom DPH, má vďaka tomu aj väčšiu flexibilitu pri stanovovaní cien svojich produktov a služieb. Dokáže totiž lepšie riadiť svoje náklady na DPH a zároveň aj prispôsobiť svoje ceny rôznym trhom s ohľadom na príslušné miestne sadzby DPH.

Toto považujeme za hlavné dôvody, prečo je registrácia k DPH prospešná, najmä pre firmy, ktoré sa snažia rásť, expandovať a zlepšiť svoju konkurencieschopnosť na trhu. V prípade ak o ňu máte záujem, neváhajte a využite našu službu s podaním už do 24 hodín DPH registrácia.