ako-vykonat-zmeny-v-sro-aby-ste-mohli-vykonavat-obchodovanie-na-vlastny-ucet

Ako vykonať zmeny v s.r.o. aby ste mohli vykonávať obchodovanie na vlastný účet (Investičné služby a investičné činnosti)

Zmeny v s.r.o. majú viacero kategórii. Jednou z nich je aj rozšírenie predmetu činnosti. Ak chcete vykonávať obchodovanie na burze / trading s akciami, dlhopismi, ETF, opciami, futures, potrebujete mať k legálnemu vykonávaniu tejto činnosti zapísaný príslušný predmet podnikania (činnosti) v obchodnom registri. V opačnom prípade vám hrozí prinajmenšom pokuta alebo aj trestné stíhanie pre neoprávnené podnikanie.

Je potrebné rozlišovať medzi tým ak vykonávate investičné služby a činnosti na vlastný účet (teda výlučne pre seba / svoju firmu a so svojimi resp. firemnými prostriedkami) a ak by ste vykonávali investičné služby a činnosti pre tretie osoby, teda s finančnými prostriedkami niekoho iného (cudzími finančnými prostriedkami). Pokiaľ by vaša firma investovala finančné prostriedky tretích osôb, musí mať od NBS povolenie na poskytovanie investičných služieb (licenciu obchodníka s cennými papiermi), ktoré je podľa § 54 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch možné udeliť len akciovej spoločnosti.

Ak sa však bude jednať len o investičné služby a investičné činnosti na vlastný účet, teda budete vy (vaša firma) investovať len vlastné prostriedky (vlastné imanie), tak nepotrebujete povolenie od Národnej banky Slovenska. Do vlastného imania patrí: (i) základné imanie; (ii) nerozdelený zisk z minulých rokov; (iii) fondy zo zisku z minulých rokov; (iv) kapitálový fond.

Predmet činnosti, ktorý si potrebujete k vykonávaniu tejto činnosti zapísať do obchodného registra je: „Investičné služby a investičné činnosti – obchodovanie na vlastný účet v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zák. č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov, na vykonávanie ktorých sa nevyžaduje povolenie NBS podľa § 54 ods. 3 písm. d) zák. č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.“ Je dôležité upozorniť, že táto činnosť nie je podľa živnostenského zákona živnosťou, čo znamená, že k jej vykonávaniu nie je možné vydať živnostenské osvedčenie ako tomu je pri väčšine iných predmetov činnosti (tzv. voľných živnostiach).

Hlavnou výhodu, prečo vykonávať investičné služby a investičné činnosti na vlastný účet (trading) cez s.r.o. je nižšie daňové zaťaženie, nakoľko pri s.r.o. zo zisku platíte len 15 % resp. 21 % daň z príjmu. Ak by ste túto činnosť vykonávali ako fyzická osoba, tak by ste platili daň z príjmu vo výške 19 % resp. 25 % + 15 % odvod na zdravotné poistenie, čo je oproti 21 % sadzbe pri s.r.o. veľmi výrazný rozdiel!

Preto, ak máte záujem o založenie s.r.o. alebo rozšírenie predmetu činnosti o obchodovanie na vlastný účet (investičné služby a investičné činnosti), neváhajte a využite našu službu s podaním už do 24 hodín zmeny v s.r.o.