Aký vplyv na zmeny v s.r.o. malo zvýšenie súdnych poplatkov od 1. apríla 2024 ?

Zmeny v s.r.o. mali „nemennú“ výšku súdneho poplatku viac ako 18 rokov. Mnohí z vás však určite postrehli, že v rámci konsolidácie verejných financií boli ešte v roku 2023 predstavené viaceré opatrenia s cieľom zvýšiť / zefektívniť príjmy do štátneho rozpočtu. Jedným z opatrení bolo aj zvýšenie súdnych a správnych poplatkov, ktoré sa zvýšili o 40 – 54 % novelou zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch. To malo za následok, že „zdraželi“ aj zmeny v s.r.o., resp. súdny poplatok, ktorý je potrebné uhradiť príslušnému registrovému súdu pri podaní návrhu na zápis zmien do obchodného registra (systém je dokonca nastavený tak, že elektronická podateľňa návrh odošle príslušnému súdu až, keď je uhradený súdny poplatok).

Výška súdneho poplatku bola zvýšená o cca. 50 % z 33 €, na sumu 50 €. Faktom však ostáva, že súdny poplatok za zmeny v s.r.o. vo výške 50 € (1500 slovenských korún) bol vyberaný ešte pred rokom 2006. Následne bol od 1. januára 2006 zvýšený na sumu 66 € (2000 slovenských korún), pričom v prípade ak bol návrh na zápis zmien podaný elektronickými prostriedkami, tak bol znížený o 50 %, teda na spomínanú sumu 33 €, ktorá ostala v platnosti až do 31. marca 2024.

Dôrazne kritizujeme každé zvyšovanie nákladov pre podnikateľov, keďže zvýšenie poplatkov, daní a pod. je pre vládu jedno z najjednoduchších opatrení ako „bez námahy“ naplniť štátnu kasu. Zároveň však platí vyššie uvedené, a to, že súdne poplatky v rovnakej výške akú tu máme dnes, boli vyberané už pred 20 rokmi, kedy vzhľadom na infláciu a ekonomickú situáciu bezpochyby zaťažovali podnikateľov výrazne viac. Treba však uviesť, že situácia pred 20 rokmi bola odlišná v tom, že zápisy zmien do obchodného registra prebiehali len v listinnej forme, čo znamenalo, že vykonanie zápisu vyššiemu súdnemu úradníkovi trvalo oveľa dlhší čas ako dnes, keď sú systémy výlučne elektronické a do istej miery automatizované.

Pre úplnosť uvádzame, že od 1. apríla 2024 sa nezvýšil len súdny poplatok za zápis zmien do obchodného registra, ale o 70 € sa zvýšil aj súdny poplatok za založenie s.r.o., poplatok za založenie akciovej spoločnosti sa zvýšil dokonca o 175 €!

Výsledok je jednoznačný, finančná záťaž pre podnikateľov sa od 1. apríla 2024 výrazne zvýšila a považujeme za naivné očakávať, že bude v najbližšom čase znížená. Zároveň však platí, že zvýšené súdne poplatky sú vďaka elektronizácii obchodného registra približne na úrovni súdnych poplatkov v rokoch 2004 – 2006, čo znamená, že pre väčšinu podnikateľov by nemali byť ohrozujúce alebo likvidačné. Táto zmena sa dotkla aj nás, keď sme kvôli zvýšeniu súdnych poplatkov museli aktualizovať ceny niektorých služieb, pričom naša odmena ostala nezmenená.

Dúfame, že sme vám v tomto článku pomohli objasniť aký dopad na podnikateľov mala spomínaná novela zákona o súdnych poplatkoch a v prípade záujmu o naše služby s podaním do 24 hodín, využite zmeny v s.r.o.