Ako použiť elektronický podpis z vášho občianskeho preukazu ?

Elektronický podpis v Slovenskej republike funguje už pomerne dlhšiu dobu. Postupom času sa menil, faktom však ostáva, že mnoho ľudí už v súčasnosti disponuje svojím občianskym preukazom s čipom. Pri jeho vybavovaní si viacerí z nich na svojom občianskom preukaze nechali „nastaviť“ aj elektronický podpis, no napriek tomu ho možno do dnešného dňa nepoužili.

Môžeme len polemizovať prečo tomu tak je, nepochybne na tom časť viny nesie jednak to, že ľudia ho používať nevedia a na druhej strane rovnako zo strany štátu absentuje nejaká snaha im to vysvetliť, prípadne ohľadom tejto funkcionality zaviesť nejakú informačnú kampaň. Bolo by to nepochybne prospešné pre obe strany, dokázali by sme tak ušetriť prostriedky zo štátneho rozpočtu, no o tom sa dnes konkrétnejšie rozpisovať nebudeme.

Dnes sa vám pokúsime pomôcť s tým ako použiť elektronický podpis my. Tento článok nebude zachádzať do detailov,no dúfame, že po jeho prečítaní aspoň väčšina čitateľov bude vedieť podpísať dokument elektronickým podpisom.

Na tomto mieste ešte považujeme za potrebné spomenúť, aby ste si elektronický podpis nepredstavovali ako nejakú elektronickú formu textového podpisu. Elektronický podpis nijako nevkladá Váš osobný textový podpis do dokumentu, len pridáva do vlastností dokumentu informáciu, že daný dokument bol podpísaný elektronickým podpisom. V obsahu dokumentu ho však nijakým spôsobom neuvidíte.

Prvým krokom, ktorý pravdepodobne už mnohí  z vás absolvovali je to, aby ste si napríklad vo vašom klientskom centre alebo inom mieste, kde vám bol vydaný elektronický občiansky preukaz, nastavili kódy pre BOK, KEP PIN a KEP PUK a vyžiadali čítačku na občiansky preukaz. Tieto číselné kódy je nevyhnutné mať pre použitie elektronického podpisu nastavené.

(i) BOK je akýsi vstupný kód, ktorý musíte zadať vždy po pripojení občianskeho preukazu k počítaču cez vašu čítačku,aby ste váš občiansky preukaz s čipom mohli začať používať. (ii) KEP PIN je už samotný kód po ktorého zadaní sa do dokumentu pridá váš elektronický podpis. (iii) KEP PUK slúži pre situácie, ak by ste viackrát zle zadali váš KEP PIN a váš občiansky preukaz by sa „zablokoval“ možno to pre predstavu prirovnať PIN kódu a PUK kódu na telefóne.

Druhým krokom je, aby ste si stiahli všetok potrebný softvér dostupný na webe slovensko.sk v sekcii na stiahnutie a jednotlivé programy nainštalovali do vášho počítača. Vždy pri pripojení vášho občianskeho preukazu je potrebné mať spustenú aplikáciu pre eID. Ak toto všetko máte, prejdite na stránku https://zep.disig.sk/Portal na ktorej budeme dokumenty podpisovať. Odporúčame vám, aby ste ju otvárali cez webový prehliadač Google Chrome a v ňom mali nainštalované rozšírenie s názvom „Disig Web Signer.“ Ak ho nemáte, je dosť pravdepodobné, že stránka https://zep.disig.sk/Portal vás na to sama upozorní, keď sa niečo budete snažiť podpísať.

A teraz k samotnému procesu podpisovania, na stránke https://zep.disig.sk/Portal vyberieme súbor, ktorý chceme podpísať elektronickým podpisom (malo by vždy ísť o dokument v nie upraviteľnej  podobe – ideálne teda vo formáte PDF). Klikneme na tlačidlo podpísať, na stránke na ktorú nás prepne klikneme v druhom modrom riadku s názvom informácia na formát podpisu, ktorý zmeníme z PAdES na CAdES. Klikneme na podpísať, malo by nám vyskočiť malé okno s náhľadom dokumentu, ktorý chceme podpísať. V pravom dolnom rohu tohto okna klikneme na ikonu podpísať, zadáme náš KEP PIN a je hotovo. Následne si môžete stiahnuť váš dokument podpísaný vašim elektronickým podpisom, ktorý v tomto prípade nahrádza váš osvedčený podpis na dokumente. Prípadne si môžete tiež na stránke https://zep.disig.sk/Portal cez tlačidlo overiť verifikovať, či do dokumentu bol váš elektronický podpis pridaný. Váš dokument by teraz mal byť vo formáte .asice, resp. s touto príponou. Tento dokument teda obsahuje Váš kvalifikovaný elektronický podpis, ktorý nahrádza váš osvedčený podpis a musia vám ho akceptovať všetky úrady.

Na záver považujeme za potrebné dodať, že elektronické podpisovanie funguje aj cez viacero iných webov alebo aplikácií ako na nami uvádzanej stránke, avšak v mnohých prípadoch je toto použitie spoplatnené, prípadne k vášmu podpisu nie je pridaná aj elektronická pečať, bez ktorej takýto elektronický podpis nemôže nahradiť váš osvedčený podpis. Z týchto dôvodov sa nám najviac osvedčil vyššie uvádzaný web.

Dúfame, že sme vám aspoň trochu pomohli pri pochopení toho ako elektronický podpis funguje. V prípade ak si s touto funkcionalitou neviete poradiť sami pri komunikácií s obchodným registrom/niektorým úradom alebo to skrátka radšej necháte na niekoho iného neváhajte a využite naše služby start sro.