Entries by

Kedy je subdodávateľ povinný zapísať sa do registra partnerov verejného sektora

Ako vyplýva už z nadpisu tohto článku, táto problematika veľmi úzko súvisí s verejným obstarávaním. Subdodávateľom na účely tohto článku budeme rozumieť subdodávateľa tak ako ho definuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) vo výklade pojmov, teda – „hospodársky […]

Ako použiť elektronický podpis z vášho občianskeho preukazu ?

Elektronický podpis v Slovenskej republike funguje už pomerne dlhšiu dobu. Postupom času sa menil, faktom však ostáva, že mnoho ľudí už v súčasnosti disponuje svojím občianskym preukazom s čipom. Pri jeho vybavovaní si viacerí z nich na svojom občianskom preukaze nechali „nastaviť“ aj elektronický podpis, no napriek tomu ho možno do dnešného dňa nepoužili. Môžeme len polemizovať prečo tomu […]

Rozšírenie predmetu o realitnú činnosť

Vzhľadom na to, že posledné roky sa predajom nehnuteľností v Slovenskej republike nepochybne darí, určite mnohí z vás uvažujú nad tým ako z tohto trendu profitovať. Jedným zo spôsobov môže byť, že vaša spoločnosť začne sprostredkovávať predaj, prenájom a kúpu nehnuteľností. Práve túto činnosť môže s.r.o. legálne vykonávať len v prípade, ak má medzi svojimi predmetmi činnosti predmet – „Sprostredkovanie […]

Rozšírenie predmetu činnosti o pohostinskú činnosť

Ak ste uvažovali nad tým, že by ste si otvorili reštauráciu, kaviareň, bar prípadne krčmu, v ktorých by ste chceli podávať aj jedlo, pravdepodobne ste sa dozvedeli, že najskôr musí mať vaša s.r.o. takýto predmet činnosti zapísaný v obchodnom registri. Túto činnosť môže vaša s.r.o. legálne vykonávať len v prípade, ak má medzi svojimi predmetmi činnosti predmet – […]

Rozdiel medzi ZEP a KEP

Je to už nejaký ten piatok, čo môžete aj v Slovenskej republike môžete využiť elektronický podpis. Väčšina ľudí síce stále nevie, čo presne tento pojem znamená a ako ho vlastne použiť, no môžeme povedať, že je dobrou správou, že tento počet sa pomaly ale isto znižuje. Ak ste elektronický podpis už niekedy v minulosti použili […]